Vojenská cesta-cyklotrasa-poškodená

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Pavol Bulla 23. mája 2023

Na Devinskej kobyle su popadane na cyklotrasach stromy, celkovo ide starostlivost dole vodou

23. máj 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Priestor CHKO Malé Karpaty je v správe Štátnych lesov SR, kam Váš podnet preposielame na riešenie, nakoľko mestská časť nemá právomoc a kompetencie zasahovať v chránenom území.

S pozdravom

Ing. Smiešková Mária
23. máj 2023

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Štátne lesy
23. máj 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
23. máj 2023

jajbolina

Súhlasím s autorom podnetu že Devínska Kobyla je plná spadnutých stromo, zvýšená ochrana prírody zrejme znamená totálnu ignoráciu starostlivosti o stromy.
23. máj 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Situácia v navrhovanej PR Devínska Kobyla je vážna. Skoro každý týždeň dostávame podnety na odstraňovanie vyvrátených, suchých a ohrozujúcich stromov. Žiaľ vzhľadom k tomu, že už bol vyhlásený zámer na vyhlásenie nového CHÚ, žiadali sme dňa 6.12.2021 o súhlas s vykonaním manažmentových opatrení zameraných na odstraňovanie týchto stromov v zmysle § 50, ods. 5 zákona 543/2002 pretože je pravdepodobné, že takouto činnosťou sa poškodí predmet ochrany, teda prirodzené procesy (a myslím že mi každý dá za pravdu, že vyvrátené stromy sú prirodzené procesy). Keďže nám OÚ BA neodpovedal, urgovali sme túto prvotnú žiadosť tri krát, naposledy 7.3.2023, žiaľ opäť bez odozvy. Z tohto dôvodu nie je možné z našej strany vykonať manažmentové opatrenia zamerané na odstránenie týchto stromov do doby, kedy nám OÚ BA nevydá v zmysle vyššie uvedeného § 50 súhlas. Je mi to ľúto, ale zodpovedný za túto situáciu nie je štátny podnik Lesy SR. Akonáhle súhlas obdržíme, manažment zameraný na odstraňovanie týchto stromov vykonáme. Je potrebné aby verejnosť o tom vedela, aby sa obracala na kompetentné orgány a aby verejnosť pochopila, že nie je najlepší nápad vyhlasovať v najviac navštevovanej lokalite bezzásahový režim. Kým sme mohli v lokalite vykonávať zásahy nikdy nebol problém a situáciu sme vždy vedeli rýchlo vyriešiť. Momentálne na to stačí len súhlas na odstraňovanie vyvrátených, suchých a nebezpečných stromov na jednu výšku porastu v okolí turistických, cyklistických chodníkov a lesných ciest. Ten však musí podľa zákona 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov udeliť Okresný úrad Bratislava. A do budúcnosti zmeniť stupeň ochrany prírody v navrhovanej PR Devínska Kobyla z piateho na štvrtý, čo zákon umožňuje a správca daného územia bude môcť odstraňovať vyvrátené, suché a nebezpečné stromy bez zbytočného odkladu.


Ing. Martin KNUROVSKÝ
vedúci lesnej správy
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Organizačná zložka OZ Karpaty
LS Bratislava
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania