Nebezpečný a neschodný chodník

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Vyriešený

Prosím okamžite opraviť

01. máj 2015

Netro

Upozroňujem samosprávu na existenciu § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. V ňom sa jasne hovorí, že "orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia". Orgány obce a organizácie sú tiež "povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať". Tiež že "sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi."

V prípade nečinnosti do 1.6.2014 podám sťažnosť v zmysle § 3 odsek 1 písmeno b) Zákona č. 9/2010 Z.z. (zákon o sťažnostiach) a v prípade ďalšej nečinnosti následne i trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
11. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujem za upozornenie, oprava chodníka bude zaradená do harmonogramu opráv výtlkov, ciest a chodníkov.

Radoslav Števčík, starosta Starého Mesta
30. jún 2015

Netro

opravene, dakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania