Areál Radosť

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Vyriešený
meno
Zuzana Lilová 07. mája 2015

Dobrý deň, pán starosta,

V rámci Školského klubu detí pri ZŠ Podzáhradná 51 Bratislava-Podunajské Biskupice máme stredu vyhradenú ako rekreačný deň, kedy trávime čas s deťmi mimo areálu školy...poznávanie iných mestských častí Bratislavy, návštevy múzeí, parkov, galérií, divadiel, kín.
Dňa 6.5.2015 sme sa vybrali s 21 deťmi vo veku 9 rokov do najväčšieho detského ihriska v Bratislave, na brehu Štrkoveckého jazera, do Areálu hier Radosť. Na jar a jeseň chodíme s deťmi do areálu, kde sa deti vyšantia na úžasných preliezkách, ktoré tento areál ponúka širokej verejnosti mnoho rokov. Je to dlhoročná tradícia. Deti ho milujú.
Nikdy sme nič nezničili, ani nikto naše deti nemusel okrikovať, aby sa správali slušne.
6.5.2015 nás-vychovávateľky prevádzkar upozornil, že je vymenený správca, že ak niečo zničíme, volá mestskú políciu. Zobrali sme na vedomie. Deti sa i naďalej hrali na preliezkách ako inokedy, húpali sa, ako inokedy. Pán nabehol znovu s tým, že preliezky nie sú nato, čo na nich deti robia, že sa zabijú, všetko pokazia, že rozhadzujeme odpadky, nie sme dôsledné ... Nechceli sme vyvolávať konflikty, tak sme odišli. Vedľa v bufete sme sa občerstvili a pobrali sme sa naspäť do školy.
Na ihrisku boli aj iné organizované skupiny, skôr, ako naša 21-členná skupina. Chvíľku po nás, museli opustiť ihrisko. Na vchody dal pán reťaze s nápisom zákaz vstupu. Pán prevádzakár sa odvolával na nového správcu, že nie sú peniaze na opravy náradí a že ihrisko nie je určené pre takéto veľké skupiny detí.
Pán starosta , každý školský klub má rekreačné dni a rodičia aj deti sú spokojné. Chodíme aj do iných parkov v meste, veď rodičia dlho pracujú a my, vychovávateľky klubov sa snažíme aspoň trochu pestrosti pre deti do školských popoludní.
Veľmi by nás mrzelo, keby sme nemali kam chodiť. Toto detské ihrisko je úžasné a zjavne sa tam deje niečo, čo je proti deťom, pre ktoré je určené. Mohli by ste sa na to pozrieť?

Ďakujeme za všetky deti a vychovávateľky Školského klubu detí pri ZŠ Podzáhradná.

13. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
uvádzame stanovisko správcu detského ihriska:
Areál Hier Radosť Štrkovec, ktorý má v správe Ružinovský športový klub, slúži hlavne verejnosti a okrem nej ho navštevujú aj materské a základné školy. Dňa 06.05.2015 sa v areáli, bez predbežného oznámenia, zišlo niekoľko tried zo základných škôl spolu s deťmi s rodičmi, takže ihrisko bolo plné detí rôznych vekových skupín. Správca niekoľkokrát upozornil deti základných škôl na ich správanie, nakoľko bolo neprimerané počtu a skladbe detí - skákali po preliezačkách, na hojdačkách bolo viac detí ako je kapacita. Deti správcu nerešpektovali a tak problém riešil s pani učiteľkami zodpovednými za svoje triedy. Správca zodpovedá sa poriadok na ihrisku a dohliada na správanie sa všetkých návštevníkov. Je však veľmi podstatný rozdiel medzi stavom, keď sú na ihrisku malé deti s rodičmi, rešpektujúce všetky pokyny a keď prídu organizované, školské skupiny starších detí. Pani učiteľky nemôžu ustriehnuť všetky deti, nakoľko tieto sa porozchádzajú po celom ihrisku. Každá pani učiteľka by mala usmerňovať „svoje“ deti, ako sa majú správať, čo môžu a nemôžu za daných podmienok na ihrisku robiť. Iné je deti pustiť v prírode, v lese a na voľnom priestranstve, kde môžu behať, skákať a vyblázniť sa. Samozrejme, že vstup na ihrisko majú všetci, malé aj veľké deti ale je podstatné ako sa kto správa. Veľmi dôležitá je opatrnosť, tolerantnosť a komunikácia všetkých prítomných. Veľakrát sme mali v areáli deti zo základných škôl, ktoré prišli v rámci branného cvičenia, počas monitoringu, MDD alebo len popoludní pokiaľ sa správali primerane, neprichádzalo k žiadnym konfliktom. Správca sa však často stretáva s podobnými problémami a musí ich riešiť, nakoľko je to v jeho pracovnej náplni. Upratať a vyčistiť areál po takejto návšteve detí je samozrejmosť, je to jeho práca ale ak deti niečo zničia svojim neprimeraným správaním, nie je jednoduché veci hneď opraviť.

kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania