Repašského-zvislá značka-vyblednutá

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený

2x vyblednutá značka Daj prednosť...

15. august 2023

Odkaz pre starostu

Podnet bol prijatý ako aktualizácia podnetu číslo https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/170508/repasskeho-zvisla-znacka-vyblednuta , pretože sa chceme vyhnúť duplicitným podnetom. Nič to však nemení na tom, že podnet bol opätovne odoslaný samospráve, prípadne zodpovednej ištitúcii.

S pozdravom,

Anna Uhrová
pavl[email protected]
12. september 2023

Odpoveď samosprávy

Predmetná križovatka je v správe magistrátu, podnet im preposielame na vyjadrenie.

Ing. Rastislav Bagar
prednosta MÚ mestskej časti Bratislava-Dúbravka
12. september 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
13. september 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Váš podnet, za ktorého nahlásenie ďakujeme, sme v tejto chvíli pridelili kolegyniam a kolegom, ktorí majú oblasť, ktorej sa podnet týka, v kompetencii. Obdržané stanoviská ohľadom jeho riešenia Vám sprostredkujeme.

S pozdravom,
Kto? Oddelenie správy komunikácii
Kedy? Týždeň

Oddelenie služieb občanom
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
15. september 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Komunálny podnik dopravné značenie (2ks) opravil v rámci lehoty 72 hodín (v pracovných dňoch) pre riešenia podnetov rýchlym zásahom.
V prípade, že by ste sa o rýchlych zásahoch chceli dozvedieť viac, môžete tak spraviť tu: https://bratislava.sk/sk/rychle-zasahy
Ešte raz ďakujeme za nahlásenie podnetu a za to, že aj vďaka Vám robíme naše mesto krajším a bezpečnejším m(i)estom pre život.

S pozdravom,
Kto? Oddelenie správy komunikácií
Kedy? 14.09.2023

Oddelenie služieb občanom
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Diskusia k tomuto podnetu bola uzatvorená.