Blokovanie výhľadu do križovatiek - epidémia


V riešení
meno
Andrej Salner 07. apríla 2021

Denne vozím dieťa autom do škôlky a cestou zažívam stres na tých istých križovatkách, kde v rozpore s predpismi parkujú na chodníkoch autá obmedzujúce výhľad do križovatky.

Nie som zástancom kolíkovania chodníkov a mám pocit, že by bohato stačilo, keby vodiči vedeli, že ide o priestupok, ktorým sa policajti budú zaoberať. Ide väčšinou o tie isté vozidlá, ktoré si n úkor bezpečnosti a plynulosti premávky i chodcov takéto miestá na chodníku vyárendovali.

Konkrétne sú problematické nasledovné križovatky:
1. Križovatka Lazaretská - Špitálska (pri KR PZ) - na chodníku na Špitálskej 20 pred ázijským bistrom pravidelne stoja vozidlá, ktoré blokujú výhľad do križovatky vozidlám odbočujúcim z Lazaretskej doľava na Špitálsku. Ide o mimoriadne zložitú križovatku, kde pri odbočovaní doľava prechádzate z prechodu pre chodcov cez dva jazdné pruhy, električkové koľajnice v oboch smeroch, oproti Dobrovičovej, z ktorej tiež vychádzajú vozidlá rovno i doľava na Špitálsku. Paradoxne, na tomto mieste (v zóne, kde sa oficiálne smie parkovať len na vyznačených miestach) okrem miestnych obyvateľov a rôznych kuriérskych služieb stávajú aj policajti. Odporúčam osadenie zábran.

2. Križovatka Hollého - Špitálska - pri prejazde rovno z Hollého cez Špitálsku na Rajskú a odbočovaní doľava z Hollého na Špitálsku často blokuje výhľad vozidlo parkujúce na chodníku za už osadenými stĺpikmi (pred obchodom na Špitálskej 25). Opäť sa jedna o mimoriadne zložitú a ťažko prejazdnú križovatku, kde pri prejazde rovno na Rajskú prechádza vozidlo cez prechod, dva jazdné pruhy, električkové koľaje a vchádza na ďalší prechod na Rajskej. Odporúčam osadiť stĺpiky na chodník až po výjazd z dvora na Špitálskej 27.

3. Križovatka Palisády - Štetinová - na chodníku na rohu pravidelne parkujú jedno až dve vozidlá (väčšinou tie isté). Obmedzujú výhľad pri odbočovaní z Palisád do ľava na Štetinovú na vozidlá prichádzajúce zhora po Palisádach zo zákruty. Na tomto mieste dochádza v špičke často k zdržaniu, keďže vodič nevie odbočiť doľava a uvoľnit pruh vozidlám pokračujúcim rovno po Palisádach. Rovnako obmedzujú výhľad pri odbočovaní do z Palisád do Moyzesovej doľava, keďže kvôli ním je horšie vidno vozidlá prichádzajúce hore Palisádami. V tejto iste križovatka zvyknú parkovať aj vozidlá na rohu Palisád v spodnej časti prechodu pre chodcov, vďaka nim pri odbočovaní doľava na Štetinovú nevidno poriadne chodcov na prechode. Odporúčam osadiť stĺpiky na Palisádach na rohu na chodníku, resp. aspoň upozorniť vodičov (keďže ide pravdepodobne o zamestnancov z okolitých firiem, ktorí tam parkujú denne), že parkujú nelegálne a znižujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Verím, že takýchto križovatiek by sa našlo viac a nie som si istý, či systémove riešenie je v kolíkoch. Možno by úplne stačilo, keby sa Mestská polícia dočasne sústredila na vynucovanie dodržiavania už existujúcich pravidiel (vo všetkých uvedených prípadoch ide o nelegálne parkujúce vozidlá, ktoré na tých miestach parkujú pravidelne, lebo vidia, že to nikoho netrápi).

16. júl 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
súhlasíme s Vaším názorom, že blokovanie výhľadu v križovatkách je flagrantné porušovanie zákona. Osadenie stĺpikov je síce najúčinnejšie riešenie problému, ale ako sám píšte nie je systémové riešenie a to najmä preto, že za verejné finančné prostriedky riešime duplicitne niečo, čo je zákonom zakázané. Čo sa týka parkovania na chodníku v zónach s dopravným obmedzením, nie je zakázané, ak zostane voľná priechodná šírka chodníka 1,5 m. Dôvodom je to, že dopravne značky neplatia pre chodníkovú časť komunikácie.

Váš podnet preposielame Krajskému dopravnému inšpektorátu a Mestskej polícii so žiadosťou o vykonávanie kontrol nad dodržiavaním § 25 zákona c. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Mgr. Adriana Lichnerova
vedúca oddelenia prevádzky dopravy


Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
14. november 2012

Andrej Salner

Dobrý deň, chcel by som upozorniť p. Lichnerovú a p. Papajčíka, že situácia na dvoch z troch uvedených miestach sa od podnetu nezlepšila.

Na Špitálskej blokuje každý deň výhľad do križovatky to isté vozidlo a na rohu Palisád a Štetinovej stoja denne dve vozidlá komplikujúce odbáčanie do Štetinovej aj Moyzesovej a znižujúce plynulosť premávky.

Keďže ide väčšinou o tie isté vozidlá, stačilo by, aby ich polícia riešila raz, aby zistili, že tento konkrétny priestupok nie je dlhodobo ticho tolerovaný. Pokiaľ však môže niekto "flagrantne" porušovať zákon 10 metrov od vchodu do KR PZ bez dôsledkov, nemôžeme sa čudovať parkovacej situácii.

Zaujímalo by ma vysvetlenie zo strany Mestskej polície a KR PZ, či tolerovanie denodenného porušovania predpisov (nielen uvedené miesta ale napríklad chodníky na Palisádach, kde stoja každý deň autá ale aj ďalšie miesta, o ktorých píšu autori podnetov na tomto portáli) je dôsledkom nezáujmu polície, nedostatku kapacít, individuálnych dohôd alebo niečoho iného.

Konzistentné riešenie týchto priestupkov Mestskou políciou by podľa môjho názoru nielen zvýšilo bezpečnosť a plynulosť premávky a chodcov ale by mohlo byť samofinancujúce (príjem z pokút by mohol kompenzovať náklady navýšenia kapacity MsP).
06. apríl 2021

Martin Uváček

Je tento podnet ešte aktuálny? Minimálne na Špitálskej pri polícii už autá na chodníku pozorujem veľmi výnimočne.
06. apríl 2021

Andrej Salner

Všetky tri problémy ostávajú, len už tadiaľ nejazdím denne s dieťaťom do škôlky, tak sa menej sťažujem ;)
12. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet preposielame na riešenie Mestskej polícii.

S pozdravom
Kto? Mestská polícia hlavného mesta

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
12. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
13. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP boli o tomto probléme vyrozumení a inštruovaní, aby popri plnení ďalších služobných úloh zamerali svoju činnosť aj na riešenie tohto problému v tejto lokalite.
MsP nemá dostatočné kapacitné možnosti k okamžitému eliminovaniu všetkých protiprávnych konaní páchaných na verejných priestranstvách. Daný stav jej neumožňuje nepretržitý dohľad nad všetkými kritickými miestami.
Aj napriek tomu je potrebné v prípade, ak občania majú podozrenie z páchania akéhokoľvek priestupku, ihneď kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Ťarcha

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania