Komárnická-strom-suchý

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

8 vyschnutych ihličnanov

20. september 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, situáciu preveríme a budeme Vás informovať.

Komunikačné oddelenie

Miestny úrad Ružinov

V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na [email protected].
Ďakujeme
21. september 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

zeleň na parc. č. 22216/6 nie je zverená MČ Bratislava-Ružinov do starostlivosti o verejnú zeleň.

Komunikačné oddelenie

Miestny úrad Ružinov

V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na [email protected].
Ďakujeme
21. september 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
26. september 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za nahlásenie tohto podnetu. Informovali sme o ňom odborný útvar, ktorý je na jeho riešenie príslušný. O postupe Vás budeme informovať.

S pozdravom,
Kto? Oddelenie správy komunikácii + Oddelenie tvorby mestskej zelene

Oddelenie služieb občanom
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania