Bordel na Panenskej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

V riešení
meno
Karol Brix 18. mája 2015

Poddimenzovaná kapacita pouličných odpadkových košov. Výsledkom je neestetický a špinavý dojem z ulice zahádzanej odpadkami. Odpadkový kôš na obrázku sa nachádza dokonca pred mestskou knižnicou, kam denne chodí množstvo ľudí.

Je nutné zvýšiť počet odpadkových košov alebo zvýšiť frekvenciu ich vyprázdňovania.

22. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Odpadkové koše sa v pravidelných intervaloch vyprázdňujú. Harmonogram vysypávania košov a čistenia ulíc
http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/27/27345/Upratovanie2015.pdf
Vladimír Skokňa

oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a čistoty
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
tel.: +421 2 59 246 265
mobil: +421 903 429 090
E-mail: jaroslav.achim@staremesto.sk
www.staremesto.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania