Planckova-chodník-bariéra na chodníku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Juraj Mihalik 29. októbra 2023

Rád by som poprosil, aby ste pri údržbe ulice, chodníkov, okolia kontajnerových stojísk na odpad a parkovacích miest drasticky vyčistili náletové buriny v rôznych medzerách a prasklinách na celej Planckovej ulici v Petržalke. Doteraz to nikto nerobil, a tak povrchným čistením týchto verejných priestranstiev, vznikajú každým rokom väčšie a väčšie praskliny, v ktorých usadené náletové buriny zväčšujú škody na chodníkoch, ulici a kontajnerových stojiskách.Jedná sa o parcelné čísla 4941/1,2, 3, 4, 5, ktoré sú v majetku mesta Bratislava. Ako občan a platiteľ daní a rodený bratislavčan, ktorému záleží na svojom meste vas žiadam o odstránenie a nápravu.Neviem komu patrí uvedená problematika, ale prosím o urýchlené vykonanie prác a odpoveď na môj podnet.V katastrálnej mape evidovaný vlastník Brat

29. október 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a upozornenie. Zodpovednosť za vyčistenie parciel a odstránenie náletoviek preverujeme.
Kto? Referát zelene
Kedy? november 2023

Dávid Pavlík, referát komunikácie MiÚ Petržalka
04. december 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po preverení u kolegov je chodník v našej správe a práce boli zadané kolegom.

Evidujeme však chodníky v horších stavoch, pričom v našich kapacitách aktuálne nie je vyčistenie všetkých praskliniek.
Kto? Oddelenie správy verejných priestranstiev
Kedy? 2024

Dávid Pavlík, referát komunikácie MiÚ Petržalka
23. máj 2024

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

čistenie parkovísk prebieha podľa harmonogramu 2024, ktorý je zverejnený tu: https://www.petrzalka.sk/cistenieparkovisk/.

Parkovisko Planckova bolo naposledy čistené 2.4.2024.
Kto? Oddelenie správy verejných priestranstiev
Kedy? apríl 2024

Jana Ryzá, referát komunikácie MČ Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania