Nebezpečné železničné priecestie vo Vrakuňi

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený
meno
Martina OARBA 26. mája 2015

Železničné priecestie vo Vrakuňi je nedostatočne označené. Svetelná signalizácia neskoro oznamuje prechod vlaku, signalizácia začne blikať až keď je už vlak v tesnej blízkosti priecestia.

02. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Odpoveď k podnetu: činnosť svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZS) na železničnom priecestí v žkm 8,146 JIČ(jedinečné identifikačné číslo): SP 2107 na trati, Komárno – Bratislava Nové Mesto Vám po prešetrení zasielame nasledovné vyjadrenie :

Železničné priecestie v žkm 8,146 sa nachádza na trati Komárno – Bratislava Nové Mesto, v traťovom úseku Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice. Je zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie bez závor, bez aktívnej signalizácie, PZS 3, typu AŽD RE, JIČ SP 2107. Jedná sa o križovanie priechodu pre chodcov s jednokoľajnou železničnou traťou Komárno – Bratislava Nové Mesto. PZS je pri jazdách vlakov ovládané automaticky jazdou koľajových vozidiel v oboch smeroch prostredníctvom počítačov osí. PZS je vybudované v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a jeho stav vyhovuje platným predpisom ŽSR a normám STN 73 6380 a STN P 34 2651.
Na základe podnetu bolo dňa 27.5.2015 vykonané premeranie a kontrola prevádzkových a poruchových stavov priamo na zariadení zamestnancami Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Približovací čas, počas ktorého je PZS vo výstrahe je v zmysle schválenej projektovej dokumentácie 23 s, čo po premeraní súhlasí so skutočným stavom a s výpočtom v zmysle normy STN P 34 2651. Z uvedených skutočností vyplýva, že namerané hodnoty na PZS vyhovujú platným predpisom ŽSR a normám a bezpečnosť užívateľov cestnej komunikácie na priecestí nie je ohrozená.


Odbor komunikácie, ŽSR

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania