Hlučné práce v noci - Mlynské Nivy 73

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Uzavretý
meno
Ľubomír 28. mája 2015

Dobrý večer.
Už dlhšiu dobu prebiehajú rekonštrukčné práce na administratívnej budove na ulici Mlynské Nivy 73, problém je, že robotníci pracujú aj v noci. Hluk sa v noci šíri dosť ďaleko. Hneď vedľa stavby je ubytovňa...

09. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.
Nadstavba existujúcej administratívnej budovy a prístavba parkovacieho domu v členení na stavebné objekty SO 01 Administratívna budova – nadstavba a SO 02 Parkovací dom – prístavba nachádzajúca sa v areály spoločnosti VERED, Bratislava, Mlynské Nivy 73, p. č. 15437/89, 88, 30 k. ú Nivy je realizovaná stavebníkom VERED a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO:35707348.
Stavebník bol dňa 01.06.2015 upozornený na dodržiavanie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí a aby vykonal príslušne opatrenia, aby zamedzil opätovným hlučným stavebným prácam v nočných hodinách.
Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov VZN č. 8, ktoré presne určovalo v akom čase sa môže pracovať na stavbe bolo napadnuté protestom prokurátora a zrušené súdom.

kancelária starostu
17. jún 2015

Peter K.

Zhodou okolností v danej kancelárskej budove pracujem. Nadstavba prebieha za plnej prevádzky, preto nieje možné, aby práce prebiehali počas dňa, takže prebiehajú zhruba v čase obednej prestávky a večer od cca 16-17 do 22. Pre charakter svojej práce sa tam často zdržiavam aj takto neskoro a nevšimol som si, že by rušili nočný kľud (t.j. pracovali po 22 hodine).
17. jún 2015

Ľubomír

"Stavebník bol dňa 01.06.2015 upozornený na dodržiavanie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva"... Odvtedy je v nočných hodinách už kľud. Nočný kľud porušovali do toho dátumu viackrát o čom svedčia aj privolané hliadky polície...
08. október 2019

Miloš

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený. Stavba bola ukončená ešte v roku 2016

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania