Rozpadávajúci sa most

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

Most cez Chorvátske rameno sa rozpadá. Prosím o rekonštrukciu. Vypl6va Vám to zo zákona o ochrane majetku obcí.

11. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Hlavné mesto veľmi dobre vie, čo sú jeho povinnosti pri správe majetku. Pri sebelepšej snahe je však táto povinnosť v konflikte s inými predpismi - a to najmä zákonom o rozpočtových pravidlách a samotným rozpočtom hlavného mesta. Samosprávy, na rozdiel napríklad od vlády, musia mať vyrovnaný rozpočet, čo sa pri klesajúcich príjmoch z daní a narastajúcich požiadavkách na výdavky dosahuje veľmi ťažko, obzvlášť, pokiaľ je samospráva tak zadĺžená z minulosti, ako je to v prípade hlavného mesta. Pracovníci magistrátu a ani primátor nemajú právo presúvať položky v rozpočte, naviac zamestnanci sú zaviazaní neprekročiť stanovené limity rozpočtu. Nie je to teda o ich nevôli či nechcení, ale o prísnych finančných pravidlách daných zákonmi a predpismi. Toľko na vysvetlenie k povinnostiam mesta. Ešte dodávam na dokreslenie, že Hlavné mesto má v správe celkovo takmer 400 km ciest, ktoré spolu tvoria 4 milióny m2.

Ale konkrétne k mostu:
V roku 2014 bola vykonaná Hlavná prehliadka mostu M-059 na Romanovej ulici spracovaná odbornou inžinierskou kanceláriou. V prehliadke sa posudzovala nosná konštrukcia, spodná stavba, vozovka a chodník a hydroizolácie. Taktiež vykonali statické posúdenie mosta. Stavebný stav je uspokojivý podľa normy ON 73 6221 a jeho únosnosť nie je znížená. V norme sa uspokojivý stav definuje ako poškodenia, ktoré ešte nepredstavujú bezprostredné statické resp. dynamické ohrozenie objektu. Zistené bolo zatekanie podpier, ktoré je spôsobené netesnosťou podpovrchovej dilatácie a ostatné závady sú takisto zapríčinené predovšetkým zatekajúcou vodou. Všetky závady, ktoré vyplynuli z hlavnej prehliadky, budú postupne odstránené.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania