Výtlky na prístupovej komunikácii Vajnorské jazero

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
marek rybár 09. augusta 2012

Zaujímalo by ma, kedy nechá mestská časť Vajnory opraviť neustále sa zväčšujúce výtlky na cestnej komunikácii na Vajnorskom jazere. Pokiaľ som dobre informovaný, táto komunikácia patrí pod správu mestskej časti Vajnory. Okrem toho by bolo vhodné orezať zeleň popri tejto ceste, enormne totiž zužuje možnosť prejazdu, hlavne v lete, keď je v tejto lokalite odparkované množstvo áut. To všetci tí kúpajúci majú vybavené povolenia k vjazdu do tejto lokality, tak ako my rybári ?

09. august 2012

Sapák Stanislav

Súhlasím s názorom Mareka rybára. Cesty v tejto lokalite sú z roka na rok v horšom stave. Spôsobuje to aj zvýšený počet áut v tejto lokalite, kt. tu parkujú aj bez povolenia. Mňa ale osobne trápi aj to, že mnohí rybári majú zvyk vešať odpad kt. tu zanechajú po stromoch v igelitkách. Vyzerá to veľmi dobre a toto estetické cítenie nás Slovákov sa stále zvyšuje. Škoda, že som to nevidel vo Švajťiarsku, kde sú tiež. zahradky pri jazerách ale bez zbytočných estetických doplnkov na stromoch...
10. august 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na potrebnú opravu výtlkov požiadame dodávateľa opráv komunikácií o predloženie cenovej ponuky. K oprave výtlkov na účelových komunikáciách pristúpime postupne, podľa finančných možností. Pre informáciu uvádzame, že povolenie k vjazdu na účelové komunikácie obdržia na základe žiadosti oprávnení t. j. chatári, záhradkári, ktorí na Vajnorských jazerách majú nehnuteľnosť a rybári.

Čo sa orezov týka, v prípade, že sa jedná o prerastanie zo súkromných pozemkov požiadame vlastníka o nápravu. Ak dreviny prerastajú do vozovky z pozemkov v správe MČ, tak to orežeme za pomoci hospodárskej správy.

S pozdravom

Ing. Peter Cviklovič
Referát cestného hospodárstva
24. august 2012

Michal Gereš

Pán Sapák porovnávať Švajčiarsko s našim primitívnym kmeňom myslím nieje celkom na mieste. Celé je to o našej duševnej a kultúrnej biede...
28. august 2012

Martin Slimák

Tak ako MÚ Vajnory, podarilo sa získať cenovú ponuku na opravu cesty ? Zatiaľ nevidno žiadne zlepšenie ani čo sa prerastajúcej zelene týka. Tie výtlky sú na niektorých miestach naozaj hlboké, nerád by som si poškodil podvozok na aute, kto mi potom zaplatí škody ?
01. október 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po obhliadke - preverení stavu účelových komunikácií na Vajnorských jazerách, dodávateľ opráv komunikácií predložil cenovú ponuku opravy výtlkov, ktorá sa v súčasnosti posudzuje z hľadiska finančných možností.

Zeleň zasahujúca do vozovky, ako aj zeleň zakrývajúca dopravné značenie v okolí Vajnorských jazier bola pracovníkmi hospodárskej správy orezaná.

S pozdravom

Ing. Peter Cviklovič
Referát cestného hospodárstva
MiÚ Vajnory
31. október 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

výtlky na účelových komunikáciách na Vajnorských jazerách boli opravené. Ďalšie potrebné opravy budú realizované v jarných mesiacoch 2013.

S pozdravom

Ing. Peter Cviklovič
Referát cestného hospodárstva
MČ BA - Vajnory
05. november 2012

Monika

Dobrý deň. Áno výtlky boli opravené,no treba sa pozrieť ako. Vydržia tak možno do konca tohoto roka. Je to len zaplátané,polovica z nich sa už vylupuje. Myslím že peniaze boli vyhodené von oknom. Pekný deň.
18. máj 2013

Martin Slimák

Dobrý deň, väčšina výrokov opravovaných koncom minulého roka sú opäť v takom stave ako pred opravou. Myslím, že by bolo vhodné podať reklamáciu u firmy, ktorá opravu vykonávala... Ďalej by som sa chcel informovať v akom stave je sľubovaná realizácia odstavného parkoviska a zamedzenie prístupu vozidiel bez povolenia do lokality vajnorských jazier.
24. máj 2013

Monika

Dobrý deň. Plne súhlasím s pánom Martinom. Cesty sú čoraz horšie a myslím že by bolo fajn keby si každý záhradkár ostrihal svoj živý plot aby sme si neničili autá a aby sa ľudia mohli v pohode autám vyhnúť. Na jazerách je jazdenie a prechádzanie sa čoraz nebezpečnejšie. Ľudia si stavajú betónové ploty, rôzne zátarasy a s autom sa nieje kam vyhnúť. Nehovoriac o maminách s kočíkom alebo dieťaťom. Bolo by dobré to dať do poriadku kým začne letná sezóna. Pekný deň.
11. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

projekt na vybudovanie odstavného parkoviska pri Vajnorských jazerách má naša mestská časť už pripravený – bol zaradený na decembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva v rokovaní o rozpočte – poslanci ho však neprijali. Bránia tomu chýbajúce finančné prostriedky - mestská časť sa sústredí na projekt rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici, ktoré využívajú Vajnoráci na stretnutia a rôzne podujatia. Zariadenie je v súčasnosti vo veľmi zlom stave a poslanci dali tomuto projektu prioritu pred inými projektmi. Ich rozhodnutie ovplyvnila aj anketa medzi občanmi, ktorú mestská časť organizovala na jeseň minulého roku a občania sa v nej jednoznačne vyjadrili za rekonštrukciu KZ. Nepredpokladám, že by svoj názor zmenili v roku 2014, každopádne projekt parkoviska existuje – chýbajú finančné prostriedky.

Opravu výtlkov na ceste na Vajnorské jazerá mestská časť pripravuje. Keď bude známy vysúťažený dodávateľ, dostaneme cenovú ponuku a samozrejme aj podľa finančných možností, cestu opravíme. Minulý rok sa robila len provizórna oprava asfaltodrťou a nie definitívne opravy.

Pokiaľ ide o prerastanie zelene zo súkromných pozemkov, platí VZN o čistote a poriadku – každý je povinný zabezpečiť pozemok tak, aby zeleň neobťažovala a neprerastala k susedným pozemkom. V prípade, že ide o verejné priestranstvo úpravu zabezpečíme vlastnými silami prostredníctvom pracovníkov hospodárskej správy.

starosta
Ing. Ján Mrva
MČ Bratislava - Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania