Nebezpečné preliezky dets.ihrisko Koniarkova

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Martin Bak, 29. júna 2015

Dobrý deň
Niektoré prvky na detskom ihrisku sú po životnosti a nutne potrebujú nie opravu, ale rovno výmenu. Zároveň je potrebné ich označiť a zabezpečiť proti úrazu kým nebude zjednaná náprava.
S pozdravom

30. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Váš podnet sme postúpili na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Aj keď sa budeme snažiť Váš podnet vybaviť čo najskôr, chceme poprosiť o trpezlivosť a ohľaduplnosť vzhľadom k tomu, že každý referát úradu rieši nemalé množstvo už došlých úloh.
Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom


Mária Horváthová
Sekretariát starostu
MČ Bratislava – Vajnory
07. júl 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet a zároveň sa ospravedlňujeme za omeškanie našej odpovede.
Na základe Vášho podnetu sme vykonali obhliadku všetkých atrakcií na detskom ihrisku a identifikovali ich poškodené a opotrebované časti.
Počnúc zajtrajším dňom - t.j. 8.7.2015 začneme postupne zabezpečovať výmenu a spevnenie poškodených častí tak, aby atrakcie mohli slúžiť svojmu účelu.
Zároveň sme podali návrh, aby bola do rozpočtu 2016 zapracovaná finančná čiastka na kúpu novej atrakcie, ktorou by sme chceli nahradiť najopotrebovanejšiu atrakciu.

Ďakujeme
S pozdravom

Ľubomír Krištofič
vedúci hospodárskej správy
29. september 2015

Martin Bak

Dobrý deň, po lete sú znovu na preliezkach pouvoľňované šrouby, niektoré evidentne po životnosti je len otázkou času kedy povolia, napríklad na húpačkách. Je skutočne výmena niekoľkých sedačiek a schodíkov takou položkou, že sa oprava nemôže zrealizovať tento rok?
19. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe opätovného podnetu zabezpečili pracovníci hospodárskej správy výmenu niektorých súčastí atrakcií a skontrolovali ich upevnenie. Modernizácie, resp. rekonštrukcia jednotlivých atrakcií bude realizovaná začiatkom budúceho roka.

S pozdravomĽubomír Krištofič, vedúci odd. HS, NHIM, IHM

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.