Nesprávne dopravné značenie na parkovisku?

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Petra 24. júla 2015

Na parkovisku pred bytovkou na Antolskej ul. č. 4 sú dve parkovacie miesta, ktoré sú vodorovným dopravným značením vyhradené pre ZŤP osoby. Iba pri jednom z nich je osadená aj zvislá značka (P réservé pre ZŤP osoby), táto značka je však sčasti "prelepená" modrou páskou. Na uvedených parkovacích miestach zvyknú bežne stáť aj vozidlá bez ZŤP označenia. Niektoré hliadky mestskej polície zvyknú dávať vozidlám bez ZŤP označenia tzv. "papuče" a to buď za státie na ktoromkoľvek mieste (s ohľadom na vodorovné značenie) alebo iba za státie na mieste so zvislou značkou (na mieste bez zvislej značky nie). Iné hliadky zasa tvrdia, že parkovisko nie je skolaudované a že ani zvislá značka kvôli prelepeniu nie je platná a "papuče" tam teda dávať nemôžu. Prosím o preverenie tvrdení. Ďakujem pekne.

31. júl 2015

Jaroslav

Aj mňa by zaujímalo, či vodorovné značenie platí iba v súčinnosti zvislou značkou, alebo platia aj každá osobitne? Takýchto miest je v Petržalke viac.
03. august 2015

Odpoveď samosprávy

Uvedené parkovisko na Antolskej ulici s parkovacími boxami ZŤP, ku ktorým platí aj príslušné dopravné značenie, nie je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka. Podnet preto musí riešiť Magistrát hlavného mesta.

MČ Petržalka
13. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, odpovedáme na Váš podnet stanoviskom referátu Cestného správneho orgánu (CS) Magistrátu hl. mesta, ktoré ste dostali aj priamo emailom:

1. Vodič sa má riadiť osadeným dopravným značením. V tomto prípade je jediným boxom, na ktorom je parkovanie vyhradené len určitej skupine vodičov (P réservé invalid) prvý box zľava. Vzhľadom k tomu, že vedľajší box (invalid) nemá zvislé dopravné značenie, nie je podľa názoru CSO v právomoci MsP pokutovať vodiča na takomto nedostatočne označenom parkovacom státí.

2. Dopravná značka musí byť pre vodiča čitateľná. To či je prelepená značka IP 16 so symbolom E15 čitateľná, je asi na posúdení hliadku vykonávajúceho príslušníka PZ. (Podľa názoru CSO je čitateľná)

To či je alebo nie je parkovisko skolaudované nie je relevantné. Pokiaľ sa na parkovacie miesto vie dostať bez porušenia zákazov vyplývajúcich z dopravného značenia môže na ňom beztrestne parkovať. (Toto konkrétne parkovisko je riadne skolaudované).

Túto odpoveď posielame ja okrskovú staniocu MsP v Petržalke.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava
13. august 2015

Petra

Ďakujem veľmi pekne poverenému pracovníkovi Magistrátu Hlavného mesta za stručné a výstižné stanovisko k môjmu podnetu.
19. august 2015

Jaroslav

teda podnet je vyriešený...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania