Stánky pri Terne

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Michal Macko Junior, 07. augusta 2015 Odoslané z mobilnej aplikácie

Nikto tam nechdí Bolo by lepšie ich dať do parku Pod lipmy. Zdržuje sa tam viacej ľudí.

13. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
O výsledku riešenia podnetu Vás budeme informovať.

S pozdravomMária Horváthová
Sekretariát starostu
07. september 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
stánky za účelom predaja boli súčasťou víťazných návrhov na prerozdelenie prostriedkov z participatívneho rozpočtu na rok 2014.
Výsledok vzišiel z hlasovania obyvateľov MČ Bratislava – Vajnory. Súčasťou návrhov občanov bola aj jeho lokalizácia, nakoľko záujemcovia o predaj predávali svoj tovar spravidla na otvorenom priestranstve pred predajňou „Moja samoška“ (bývalé Terno) . O umiestnení stánkov rozhodla aj skutočnosť, že sa v týchto priestoroch predávali spravidla poľnohospodárske prebytky (ovocie, zelenina ....) , ktoré sú súčasťou pravidelných nákupov. Umiestnením týchto stánkov v priestoroch Parku Pod lipami by sa zrejme stratil pôvodný zámer vybudovania malého trhoviska. Priestor Parku pod lipami býva využívaný na jednorázový predaj rôznych výrobkov počas „Farmárskych trhov, kultúrnych a spoločenských udalostí a búrz. Nezanedbateľným faktorom zostáva i fakt, že Park Pod lipami bol vybudovaný z fondov EÚ a musí zostať 5 rokov v stave pôvodnej realizácie .
V závere by sme Vám chceli poďakovať za Váš podnet, ktorý nás presviedča o Vašom záujme o vzhľad našej mestskej časti.
S úctou
Ľubomír Krištofič
vedúci hospodárskej správy

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.