Konečná stanica Petržalka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Peter Oravec 01. októbra 2012

Okolie konečnej stanice viedenského S-Bahnu Petržalka, eskalátory, výťahy a podchod by potrebovali opravy. Počíta sa s nimi a kedy?

01. október 2012

Odpoveď samosprávy

Stavebný objekt SO 03 – podchod pre peších, ktorý bol vybudovaný v roku 2004 v rámci stavby „Prepojenie železničnej stanice Bratislava-Petržalka a Staré Mesto Bratislava (Pešia zóna – Petržalské korzo) bol zaradený do evidencie majetku 29. 09. 2005. Súčasťou podchodu sú schody pre peších a aj výťah zo strany Panónskej cesty. Výťah slúži pre telesne postihnutých a imobilných obyvateľov a cestujúcich a spája 2 úrovne t.j. 1. nadzemné a 1. podzemné podlažie podchodu. Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti THYSSEN KRUPP výťahy , s.r.o. pravidelné mesačné odborné servisné prehliadky výťahu. V prípade zistenia rôznych porúch výťahu mimo termínov odborných prehliadok, sú okamžite tieto telefonicky nahlasované vyššie uvedenej spoločnosti, ktorá ich podľa závažnosti najneskôr však do 48 hodín odstráni. Mestská časť nevie zabrániť zámernému vzniku porúch a prejavom vandalizmu, hlavne čo sa týka fungovania výťahu. Taktiež už viackrát zabezpečila odstránenie grafitových malieb na budove podchodu ako aj v kabíne a dverách výťahu.

Súčasťou podchodu, ktorý vybudovala mestská časť nie sú eskalátory, ktoré zabezpečujú prístup k jednotlivým nástupištiam. Eskalátory sú vlastníctvom ŽSR. Podchod, ktorý budovala mestská časť sa napojil už na jestvujúci podchod, ktorý vybudovali ŽSR a práve jeho súčasťou sú eskalátory.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
01. október 2012

Michal

Pan Oravec, davate na tento portal vyborne prispevky, ale kvalita fotiek je zalostna.
02. október 2012

Peter Oravec

Pani Podmajerská, zrkadlo vo výťahu na petržalskej strane je rozbité už viac ako rok. Rovnako tak viac ako rok sú rozbité podhľady a niektoré svetlá v podchode. Rovnako tak viac ako rok sú opadané obkladačky pri vchode z petržalskej strany do podchodu. Takže je mi ľúto, ale pokiaľ ide o údržbu samotného podchodu, tak klamete. Tak isto ste sa zrejme zámerne nevyjadrili k zdevastovanému okoliu pred železničnou stanicou Petržalka (vpravo od stanice).
Prosím, aby ste zabezpečili aj odpoveď zo strany ŽSR. Obyvateľovi aj turistovi z Viedne je úplne jedno, v koho správe a majetku je ktorá obkladačka, lampa alebo schod. Vníma podchod ako jednu stavbu aj so stanicou a jej okolím.
Michal, už na tom pracujem a v dohľadnom čase budú hádam aj fotky lepšie. napriek tomu, je na nich vždy vidno, o čo ide, nie?
04. október 2012

boris wolfgang dobak

Myslím, že tak ako nezaujíma v koho správe a majetku je ktorá obkladačka, lampa alebo schod, tak isto nezaujíma nikoho, v koho správe a majetku sú pohyblivé schody! Tie sú určené na vozenie cestujúcich, ale od 1.9.2011, teda už CELÝ ROK, jeden mesiac a štyri dni stoja. Vraj sa neviete dohodnúť, kto má platiť el. energiu. Som presvedčený, že od r. 2005 už uplynulo dosť času, aby ste sa dohodli. Alebo chcete ukázať cudzincom, že ich predsudky o ostbloku sú správne?

Toto je reprezentácia hlavného mesta?

Toto je trestuhodná neschopnosť!

A ešte k tomu hanba!
17. október 2012

Milka Podmajerská

Vážený pán Oravec, o vadách v podchode vieme, a v minulosti sme sa snažili ich v určitých intervaloch aj odstraňovať, ale tak, ako som sa snažila vysvetliť v našej odpovedi - nemáme, žiaľ, financie na to, aby sme neustále odstraňovali vandalmi spôsobené škody. V týchto dňoch ešte riešime poškodenú tabuľu, jedno reklamné zariadenie a zbytok oplotenia v okolí stanice, keďže ide o pozemky, ktoré síce nie sú v našej správe, ale má tadiaľ viesť cyklotrasa, ktorú naša mestská časť zabezpečuje.
Vážený pán boris wolfgang dobak, možno Vás nezaujíma, v koho správe či vlastníctve je podchod či stanica či pozemky, ale asi by Vás malo zaujímať, prečo peniaze petržalských daňových poplatníkov majú ísť na opravy tých vecí, o ktoré sa má starať niekto iný. Vlastníctvo je aj povvinnosť a my odmietame za peniaze z nášho rozpočtu riešiť problémy iných. Pohyblivé schody sú tento prípad.
Tento podnet zasielame aj ŽSR.
17. október 2012

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Oravec, o vadách v podchode vieme, a v minulosti sme sa snažili ich v určitých intervaloch aj odstraňovať, ale tak, ako som sa snažila vysvetliť v našej odpovedi - nemáme, žiaľ, financie na to, aby sme neustále odstraňovali vandalmi spôsobené škody. V týchto dňoch ešte riešime poškodenú tabuľu, jedno reklamné zariadenie a zbytok oplotenia v okolí stanice, keďže ide o pozemky, ktoré síce nie sú v našej správe, ale má tadiaľ viesť cyklotrasa, ktorú naša mestská časť zabezpečuje.

Vážený pán boris wolfgang dobak, možno Vás nezaujíma, v koho správe či vlastníctve je podchod či stanica či pozemky, ale asi by Vás malo zaujímať, prečo peniaze petržalských daňových poplatníkov majú ísť na opravy tých vecí, o ktoré sa má starať niekto iný. Vlastníctvo je aj povinnosť a my odmietame za peniaze z nášho rozpočtu riešiť problémy iných. Pohyblivé schody sú tento prípad. Tento podnet zasielame aj ŽSR.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
17. október 2012

Peter Oravec

Vážená pani Podmajerská, veľmi si vážim Vašu odpoveď, a to najmä preto, že ste znova odpovedali a nesnažili ste sa zahrať vec do stratena, ako to spravidla robieva magistrát. Ospravedlňujem sa dodatočne za slovo "klamete", ktoré som použil v predchádzajúcej reakcii. Vecne mi je však veľmi ľúto, že z Vašej odpovede vyplýva, že mestská časť vlastne rezignovala (kvôli peniazom) na údržbu podchodu. Ak sa podchod nebude permanentne udržovať a opravovať, pôjde "dole vodou" a jedného pekného dňa ho budete musieť z dôvodu úplného zdevastovania zatvoriť. Vlastníctvo, ako vieme, zaväzuje, vlastníctvo nehnuteľnosti neznamená len "mať", ale aj starať sa, a to neustále. A to je jedno, či ide o rodinný dom alebo podchod. Jednoducho, do vlastníctva a jeho údržby sa musí neustále investovať. Bez toho to nejde. A odvolávať sa na nedostatok prostriedkov... nuž, ak nie sú prostriedky, čo na mestskej časti chcete robiť? Schopnosť presadiť sa patrí k talentu, schopnosť získať prostriedky na údržbu mesta patrí k schopnosti spravovať mesto. Držím Vám palce. P.S. Železnice nereagujú na nič. Overené 100x.
17. október 2012

Milka Podmajerská

Vážený pán Oravec, nerezignovali sme, to si nemôžeme dovoliť a ani nechceme, len tomu nemôžeme venovať všetko to, čo by sme chceli. Je nám ľúto, že množstvo snahy vynaloženej z našej strany je dennodenne terčom vandalov a im podobných, mohli by sme hovoriť napríklad o stovkách lavičiek, košov, ktoré sme osadili v Petržalke a ktoré sme hneď na druhý deň našli poškodeneé, vytrhané, ukradnuté... Je nám z toho smutno, ale nevzdáme to :-)
20. október 2012

Peter

Vážená pani Podmajerská, trochu ma zarazilo Vaše tvrdenie vyššie, týkajúce sa vlastníctva podchodu. Nad vchodom do podchodu zo strany Panónskej cesty je veľká tabuľa so znakom mestskej časti Petržalka a okrem iného aj text "Petržalské korzo". Nuž teda buď je to naozaj majetok Petržalky, alebo tá tabuľa nie je v poriadku.
Keď sme si už tak dobre v tejto diskusii porozumeli, chcel by som sa Vás spýtať, kedy konečne bude Petržalka riešiť bezpečné križovanie chodníkov a cyklochodníkov okolo Chorvátskeho ramena s Rusovskou cestou. Táto otázka tu rezonovala už mnohokrát, naposledy asi tu: http://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/1819/nebezpecna-dopravna-situacia-na-namesti-hraniciarov, ale bez akéhokoľvek riešenia. Naozaj sa čaká na tragédiu?
29. október 2012

M. Podmajerská

Už niekoľkokrát aj na tomto portáli sme informovali, že správa zmienenej komunikácie v križovatke Rusovská cesta – Jantárová cesta a taktiež správa cyklistickej trasy je v kompetencii Hl. m. SR Bratislavy a my sme ich niekoľkokrát na tento stav upozorňovali. Podnet odstúpime na hl. m. SR Bratislava.
Pre Vašu informáciu dopĺňam, že investor výstavby Petržalka City má v podmienkach zriadenie svetelne riadenej križovatky práve v tomto mieste, čo by výrazným spôsobom mohlo prispieť k bezpečnosti ako chodcov tak aj cyklistov.
02. november 2012

Peter

Vážená pani Podmajerská, nechcem ironizovať, ale "už niekoľkokrát sme aj na tomto portáli informovali", že si situácia v križovatke Rusovská - Jantárová je životu nebezpečná a dlhodobo neriešená. Všetci predsa vieme, že magistrát nereaguje, resp. reaguje veľmi sporadicky. Preto táto odpoveď nie je riešením. Čo sa týka Vašej informácie o investorovi, v danom mieste sa plánuje s výstavbou tak odhadom 40 rokov, minimálne 30 rokov z toho je tam uvedený životu nebezpečný stav. Takže odvolávať sa na nejakého spásneho investora, ktorý "by" raz a možno niečo vyriešil, nemá zmysel. Teda budeme spoločne čakať na tragédiu. S pozdravom, Peter Oravec.
12. november 2012

M. Podmajerská

Vážený pán Oravec, ak chcete počuť inú odpoveď, musíte sa obrátiť na kompetentných - teda na hlavné mesto. A pokiaľ ide o výstavbu - projekt Petržalka City sa už realizuje, takže nehovoríme o výstavbe v ďalekej budúcnosti... Ale ako som už povedala - komunikácia je v správe hlavného mesta, nie mestskej časti.
12. november 2012

Peter

Pani Podmajerská,
ja sa obraciam každým podnetom na stránke odkazprestarostu.sk na samosprávu ako celok, teda aj na magistrát hlavného mesta. Teda aspoň dúfam, že takto táto stránka funguje. Poučenie v tomto smere teda považujem za redundantné.
Čo sa týka realizácie JEDNÉHO objektu z projektu Petržalka City, tak, pokiaľ viem, z projektu Petržalka City sa TERAZ realizuje len tento jeden jediný objekt, pričom realizácia ďalších je naďalej veľmi vzdialená a otázna. Prosím teda jasnú odpoveď na jasnú otázku: Je riešenie križovatky Rusovská/Jantárová súčasťou TERAZ realizovaného objektu z projektu Petržalka City? Bude sa táto križovatka a bezpečnosť chodcov/cyklistov riešiť v rámci TERAZ realizovaného objektu? Pretože ak Vaša odpoveď nie je jasné a zreteľné ÁNO, tak zase ide iba o zavádzanie a odsúvanie riešenia na nejaké neurčito.
Peter Oravec
17. december 2012

Peter

Pani Podmajerská,
bol som sa na petržalskej stanici včera pozrieť. Nedošlo k žiadnej pozitívnej zmene. Rozbité zrkadlo vo výťahu, ktoré ste sľúbili odstrániť, je tam stále, podľad je stále v mieste osvetlenia rozbitý, obkladačky (nie 8, ale 10 kusov!) stále chýbajú, stropy a steny sú zanesené starým čiernym prachom ...
Prečo sľubujete niečo, čo neplníte?
15. apríl 2013

Peter Oravec

Dobrý deň,
mnohé nedostatky v podchode boli opravné, napríklad obklad bol doplnený, výťah trocha vyčistený, rozbité zrkadlo vo výťahu odstránené, stropné svietidlá v podchode opravené alebo vymenené (jedno už síce zase medzitým vykazovalo stopy vandalizmu...), najhoršia špina na stenách a pavučiny odstránené/zamaľované, takže sa dá povedať, že podchod je mierne opravený a udržovaný. Dlažba na podlahe v podchode je na niektorých miestach stále uvoľnená. Eskalátory v budove stanice stále nejdú, ale to už je asi štandardný stav. Výťahy fungujú (stírače stírají...). Tabuľa pred stanicou smerom do Kopčian bola odstránená, a teraz je v okolí, kde bola tá tabuľa, iba taký štandardný bratislavský bordel a chaos. Odporúčam preklasifikovať podnet a označiť ho ako vyriešený.
15.4.2013

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania