Stojisko na smatne kose

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 05. októbra 2015

Dobry den,
Nevie cast petrzalka poriesit stojisko pre smatne kose pre panelak sidliaci na Haanovej 46 a dalsie. Zacinaju tam obcas behat potkany a ine zvierata. Bytovky su pod spravcom Vas spravca. Inicioval vobec spravca dane stojisko?
V akom stadiu to je?

Dakujem

08. október 2015

Odpoveď samosprávy

Do kompetencií MČ Bratislava-Petržalka nespadá riešiť nevyhovujúcu situáciu ohľadom voľne stojacich nádob na odpad, ktoré slúžia obyvateľom bytového domu Haanova 46 a iným bytovým domom. Mestská časť v rámci stanovíšť kontajnerov zabezpečuje len kontrolnú činnosť, tak ako je to určené vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti č. 2/2014 zo dňa 25. 02. 2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Je teda v kompetencii správcu bytového domu, zaoberať sa nevyhovujúcim technickým a hygienickým stavom, vzhľadom na to, že stanovište kontajnerov je súčasť bytového domu a slúži jeho obyvateľom na nakladanie s komunálnym odpadom. Na to, aby mohol správca bytového domu zrealizovať akékoľvek stavebné práce, potrebuje mať najprv platné súhlasné uznesenie od vlastníkov bytov a nebytových priestorov. K tomuto uzneseniu sa vyjadrujú všetci obyvatelia bytových domov, ktoré stanovište kontajnerov spoločne užívajú. Následne je možné pristúpiť k ďalším úkonom. Vo veci krokov, ktoré je potrebné, aby správca bytového domu ohľadom stanovišťa kontajnerov podnikol, je potrebné sa obrátiť na kompetentného pracovníka správcovskej organizácie.
Mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje poradenstvo ohľadom vybudovania, zastrešenia, uzamknutia a rozšírenia existujúcich kontajnerových stanovíšť a poskytuje dotácie, ktoré je možné na takéto stavebné úkony udeliť. Na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka (oddelenie životného prostredia) si zamestnanci správcovskej spoločnosti môžu prevziať všetky dostupné podklady, týkajúce sa tejto agendy alebo sa informovať telefonicky (http://www.petrzalka.sk/oblasti/zivotne-prostredie/).

mestská časť BA-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania