Vlastenecké nám. - zdevastovaný trávnik a hlina na chodníku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený

Zaslal: Peter Oravec, 05. októbra 2015

Na Vlasteneckom námestí v Petržalke (za bankou) si po trávniku zrejme zajazdilo nákladné auto a potom zo seba "striaslo" hlinu na chodníku. Už je to tam takto aspoň 2-3 týždne. Samospráva - nič.

09. október 2015

Odpoveď samosprávy

Podnet vo veci zdevastovaného trávnika a hliny na chodníku na Vlasteneckom námestí súvisí s haváriou na vodovodnom potrubí v predmetnom mieste. Ukončenie rozkopávky úpravou trávnika a odstránenie nečistôt z komunikácie zabezpečí dotknutá organizácia a následne bude plocha dotknutá rozkopávkou odovzdaná mestskej časti.

mestská časť BA-Petržalka
26. október 2015

Peter Oravec

Trávnik vyrovnali, ale blato na chodníkoch nechali.
26. február 2016

Peter Oravec

Blato na chodníku ostalo. V Bratislave nikto neupratuje a nezametá chodníky, to vieme už dávno. Ale vzhľadom na to, že množstvo blata je pod prahom vnímania bežného občana BA, prosím o označenie podnetu ako vyriešený. Ďakujem.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.