Hurikán- rušenie nočného kľudu

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

V riešení
meno
Peter 18. októbra 2015

Podnik Hurikán (bývalý Jakšo bar) na Hanulovej ulici nerešpektuje nočný kľud. Piatky a soboty vyhráva hudba dlho do noci, Ešte o 2:00 ráno musíme trpieť hlasnú hudbu. Volanie mestskej polície nepomáha.
Na koho sa môžeme obrátiť keď mestská polícia naše sťažnosti ignoruje? Je možné zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania nočného kľudu po 22:00 a zatváracích hodín o 24:00 v tomto podniku?

19. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet. Prevádzkareň Hurikán na Hanulovej ul. podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Dúbravka č.2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť, môže mať prevádzkovú dobu od 08,00 hod. do 24,00 hod., s dodržiavaním nočného kľudu od 22,00 hod.
Vždy, pri nedodržaní vyššie uvedených ustanovení, volajte mestskú políciu. Každý hovor je zaznamenávaný a mestská polícia nemôže sťažnosti odignorovať.
Úzko spolupracujeme s mestskou políciou a od dnešného dňa bude prevádzkáreň Hurikán pravidelne monitorovaná mestskou políciou na dodržiavanie ukončenia prevádzkovej doby do 24,00 hod. a dodržiavanie nočného kľudu od 22,00 hod.
Mestská polícia pri porušení vyššie uvedených nariadení spíše úradný záznam, na základe ktorého právnici z oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho na tunajšom miestnom úrade môžu začať správne konanie a následne sankcionovať prevádzkovateľa až do výšky 6.638,- eur.
V súčinnosti s mestskou políciou a následne v správnom konaní, urobíme všetko čo je v kom- petencii mestskej časti na zabezpečenie poriadku.

S pozdravom
PhDr. Monika Procházková
referát obchodu a podnikateľských aktivít
Odd. územného rozvoja a životného prostrediaPhDr. Monika Procházková
referát obchodu a podnikateľských aktivít
Odd. územného rozvoja a životného prostredia
19. október 2015

somár rámos

No nezávidím Vám, ešte Vám budú dlho otravovať život. Viem o čom hovorím.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania