Opustené vozidlo na Púpavovej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Karlova Ves

Vyriešený

Zaslal: Nedam Nikdy, 02. novembra 2015

Dlhodobé parkovanie osobného automobilu bez platnej TK a EK na jednom parkovacom mieste. Vozidlo nie je spôsobilé na cestnú premávku a zaberá box vozidlám, ktoré sú.

16. november 2015

Nedam Nikdy

Už na mieste neparkuje.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.