Frekventovaný chodník zaberaný autami a zle osadené stĺpiky

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 18. októbra 2012

Chcel by som požiadať samosprávu o vyriešenie dvoch problémov na Legionárskej 1-5.
Prvým je kontrola novoosadených stĺpikov v priestore zastávky, ktoré boli neodborne a nekvalitne osadené, čím je spôsobené to, že ich je možné vytiahnúť zo zeme, čo zneužívajú vodiči áut a parkujú aj v ostĺpikovaných priestoroch.
Druhým je prosba o zabránenie parkovania vodičov áut parkujúcich medzi zastávkou autobusu (Legionárska 1) a priechodom pre chodcov - ide o približne 3 parkujúce autá, ktoré sa tam zmestia. V tomto priestore sú už osadené nejaké prehistorické stĺpiky, ktoré si však neplnia svoj účel, nakoľko sú buď povylamované, alebo nie sú osadené tak, aby tam autá nemohli prejsť. Medzi zastávkou a križovatkou je zvýšený pohyb chodcov, nakoľko po tomto chodníku chodia ľudia či už na prímestské autobusy, ktorých zastávka je pri Legionárskej 11, alebo na autobusy liniek 21 a 210. Linka 21 v dopravnej špičke jazdí každé 4 minúty, čo svedčí o vyťaženosti spojov.
Za skoré vybavenie ďakujem.

25. február 2015

Peter

Nezmyselným podnet. Je tam dostatočný priestor aj pre chodcov ako aj miesto na parkovanie. Pre chodcov ostáva šírka chodníka 250 co je o 1 m viac ako je limit Treba skor premiestniť autobusové zastávky aby autobusy neblokovali autá stojace na svetelnej križovatke. A tym pádom by aj ubudlo chodcov
05. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
bol spracovaný projekt dopravného značenia, kde bolo navrhnuté v predmetnom mieste umiestniť nové dopravné zariadenie – koly.
Projekt bude predložený do Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy na odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu. Po odsúhlasení bude postúpený na určenie cestnému správnemu orgánu. Po vydaní určenia realizáciu zabezpečí oddelenie správy komunikácií magistrátu.

Oddelenie dopravného inžinierstva
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania