Priechod pre chodcov cez Levickú ulicu

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 18. októbra 2012

Chcel by som poprosiť samosprávu, aby vyznačila vodorovným dopravným značením priechod pre chodcov cez Levickú ulicu pri križovatke s Krížnou ulicou a zároveň osadila stĺpiky zabraňujúce parkovaniu áut na chodníku.
Prichod pre chodcov je potrebné vyznačit kvôli ich vyššej intenzite po otvorení OC Centrál a tým pádom ich bezpečnosti a najmä autám, ktoré zvyknú blokovať plynulý prechod chodcov.
Stĺpiky je potrebné osadiť práve pre prípad, aký je zachytený na fotografii, kedy vodiči parkujúcich áut na chodníku nielenže blokujú chodník pre chodcov, ale pri vchádzaní a vychádzaní ich najmä pri cúvaní minimálne obmedzujú, dokonca až ohrozujú. Vopred ďakujem za vyriešenie tohoto podnetu.

22. október 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mestská časť Bratislava - Ružinov obdržala Váš podnet, v ktorom ste požiadali o vyznačenie vodorovným dopravným značením priechod pre pre chodcov cez Levickú ulicu pri križovatke s Krížnou ulicou a osadila stĺpiky zabaraňujúce parkovaiu áut na chodníku. Oznamujeme Vám, že nie je v kompetencii mestskej časti zabezpečiť Vami navrhované opatrenia, nakoľko požadovaný priechod pre chodcov a dopravné koly sú v koridore chodníkov, ktoré sú v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Z uvedného dôvodu Váš podnet zasielame magistrátu na vybavenie.
Súčasne Vám oznamujeme, že dopravnú situáciu v okolí Centrálu bude mestská časť riešiť komplexne po vyhodnotení zmenenej dopravnej situácie.

Tatiana Baáriová, kancelária starostu
28. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mrzí nás, že odpovedáme až teraz, snažíme sa však vracať k starším neriešeným podnetom.
Priechod pre chodcov bol na danom mieste už dávnejšie namaľovaný, ako vidieť na priloženej snímke.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania