Nedostavané garáže


V riešení
meno
Anonymný užívateľ 22. novembra 2014

Dobrý deň,
už dlhú dobu sú rozostavané, a asi už ani nebudú dokončené, garáže na Dolnozemskej ulici.

30. október 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

spomínanú stavbu tunajší stavebný úrad vedie ako „Hromadné garáže, Dolnozemská / Mamateyova v Bratislave, stavebníkom je Združenie pre výstavbu garáží, Veternicová 8, 841 05 Bratislava, vo vlastníctve tohto združenia je aj pozemok, na ktorom sa stavba nachádza.
Mestská časť Bratislava-Petržalka na stavbu vydala stavebné povolenie dňa 6.6.2003. Následne dňa 7.12.2005 a opäť dňa 8.2.2011 boli vydané rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, ktoré spočívali v predĺžení doby výstavby.

Posledné rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením bolo vydané dňa 6.3.2012, kde sa doba výstavby predlžuje do 31.12.2012.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
17. september 2013

LK

Doba výstavby uplynula a garáže stoja, nestoja...
02. október 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

to, ako stavba vyzerá a v akom je stave je plne v zodpovednosti vlastníka. Stavebný úrad môže konať len v rozsahu stavebného zákona a to aj robí. Stavba je rozostavaná v rozsahu zrealizovaného suterénu a hrubej stavby I. NP. V stavebných prácach sa nepokračuje , nakoľko jeden zo spoluvlastníkov stavby je v konkurznom konaní a zároveň je aj realizátorom rozostavanej stavby. Stavebný úrad vykonal po viacerých obhliadkach na stavbe dňa 20.6.2013 štátny stavebný dohľad v zmysle stavebného zákona, pri ktorom zistil, že rozostavaná stavba nie je zabezpečená proti vniknutiu cudzích osôb a je neudržiavaná. Preto stavebný úrad vyzval stavebníkov uvedenej stavby, aby v určenom termíne zabezpečili úpravy stavby proti vniknutiu nepovolaných osôb do stavby a zabezpečil čistotu v jej okolí. Po uplynutí termínu na zabezpečenie nápravy opakovanie stavebný úrad vypíše štátny stavebný dohľad. Ak nespravia nápravu, začneme konanie o uložení pokuty. Zároveň začíname konanie o uložení pokuty podľa stavebného zákona za neúmerné predlžovanie termínu na dokončenie stavby.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
21. november 2014

Rastislav

v prípade že by som mal záujem o kúpu a dokončenie tohto objektu nedostavaných garáži bol by stavebný úrad ochotný povoliť zmeny v projektovej dokumentácii.
zmeny by sa tykali zmeny predmetu využívania (administratíva, polyfunkcia, garáže alebo byty) a nadstavbu o jedno alebo dve podlažia objektu. v momentálnej projektovej dokumentácii je rátané z dvoma nadzemnými podlažiami.
ďakujem za odpoveď.
25. november 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
k príspevku od Rastislava : stavebné konanie, resp. konanie o zmene stavby pred jej dokončením je návrhové konanie, čiže stavebník musí dať návrh – žiadosť . V žiadosti musí preukázať, že jeho zámer je v súlade s územným plánom hl. m. SR Bratislavy, a zároveň že zmena stavby pred jej dokončením bude v súlade s verejnými záujmami, bude spĺňať všeobecné technické požiadavky, hygienické, protipožiarne a pod. Žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien, inak by sa jeho činnosť kvalifikovala ako vykonávanie stavebnej činnosti v rozpore so stavebným povolením s následným sankčným postihom. Podľa rozsahu požadovaných zmien stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka posúdi, ako sa tieto zmeny môžu dotknúť práv a právom chránených záujmov, ako aj povinností účastníkov konania, prípadne podmienok určených dotknutými orgánmi. Podľa výsledkov tohto posúdenia stavebný úrad postupuje primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie.
Súvisiace predpisy: vyhláška č. 453/2000 Z.z., Ministerstva ŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Bližšie informácie vám poskytnú pracovníci tunajšieho stavebného úradu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka
04. júl 2015

Vladimír Kováčik

Super domček pre bezdomovcov a feťakov...
21. august 2015

Peter

Ved uz sa tam aj nastahovali. Uz niekolko krat som si vsimol odtial vychadzat, alebo naopak vchadzat do objektu bezdomovcov. Dokonca, prepytujem, seru a stia za zaparkovane auta, ktore stoja opodial pod stromami na parkovisku.
15. júl 2016

Ziaková

V nedostavaných garážach na Dolnozemskej ceste sa usídlila skupina bezdomovcov, ktorí svojím svojím správaním narušujú nočný kľud a znečisťujú okolie. cez deň sa zdržiavajú v okolí Tesco expres na Blagoevovej ulici. Nedostavané garáže by mali byť nanovo zabezpečené proti vniknutiu, nakoľko pôvodné oplotenie je narušené.

14. november 2018

Km

V garáži už sú trvalo udomácnení bezdomovci, feťáci, štetky a podobné individua, ktoré ste doposiaľ mohli stretnúť snáď len pri Pentagone. Z objektu sa šíri fekálny zápach, keďže je už zima, tak si samozrejme domáci kúria - to znamená pália kadejaký bordel a obyvatelia sídliska sa môžu aj zadusiť. Takisto robia bordel po nociach keď sú pod vplyvom kadečoho, takže človek nielenže dýcha smrad ale ešte musí počúvať feťákov. Načo máme štátnu a mestskú políciu? Po okolí nie je problém nájsť striekačky, dokonca si rovno pred vami aj pichnú dávku, vymočia sa alebo vykonávajú iné ľudské potreby priamo na ulici. Je podľa Vás normálne, že ľudia, ktorí si tu platia za byty, musia trpeť takúto zgerbu a nikto v tejto veci nekoná? Čo tak polícia, ktorá objekt pravidelne navštevuje a takisto kompetentné úrady. Tento stav je už neúnosný.
19. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, miestny stavebný úrad opakovane upozorňuje stavebníka na povinnosť udržiavať čistotu a poriadok na stavbe. Na negatívne dopady a podnety verejnosti je upozorňovaný. Stavba má stále platné stavebné rozhodnutie. Pracovníci oddelenia sociálnych vecí vykonávajú pravidelne šetrenia a monitoring bezdomovcov v Petržalke. Ľuďom bez domova poskytujú sociálne poradenstvo, odporúčajú sociálne zariadenia, kde môžu prenocovať a ak majú trvalý pobyt v našej mestskej časti, pomáhajú im vybaviť osobné doklady, prípadne im za určitých podmienok môžu poskytnúť sociálnu výpomoc. Väčšina bezdomovcov pomoc našej mestskej časti stále odmieta. Ľudí bez domova neustále upozorňujeme na dodržiavanie čistoty a poriadku. Jednou z lokalít, ktorú pravidelne monitorujeme, je aj budova rozostavaných garáží. Za posledné obdobie sme ju navštívili šesťkrát. Ostatný raz dňa 15.11.2018, počas nášho šetrenia sa v budove nachádzalo šesť ľudí bez domova. Jednému z nich sme zavolali RZP vzhľadom k zdravotným problémom a následne bol prevezený do nemocnice. Predmetnú lokalitu budeme aj naďalej monitorovať. Mestská časť ani iná štátna a verejná moc nemôže nútiť bezdomovcov nezdržiavať sa na konkrétnom mieste. Ak spácha bezdomovec priestupok, môže ho polícia riešiť, ale nemôže mu zakázať zdržiavať sa na danom mieste. Nedovoliť vstup na určité miesta môže iba správny orgán v prípade prejedávania priestupku na správnom orgáne – Okresnom úrade.
V prípade zistenia porušovania verejného poriadku a čistoty je potrebné volať na tiesňovú linku MsP č. 159.


Mestská časť Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania