Vajnory-nadjazd: poškodené schody

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
Martin 31. decembra 2015

Horná časť schodiska vedúceho z Príjazdnej k zast. MHD Vajnory-nadjazd je značne poškodená. Počas mrazov a za tmy tu hrozí úraz.
Fotené za tmy (za svetla sa tu vyskytujem len zriedkavo).

12. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, vzhľadom k tomu, že predmetné prepojenie ( schodisko) medzi Príjazdnou ul. a zastávkou MHD na nadjazde je v správe Hlavného mesta SR Bratislava, Váš podnet sme zaslali na Oddelenie správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

S pozdravom


Ing. Janka Meštaníková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/48224428
mestanikova@vajnory.sk
17. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobý deň
ďakujeme za Váš podnet. Ako nás informoval správca komunikácie, Oddelenie správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v súčasnosti neeviduje v majetku mesta schody v predmetnej lokalite, ktoré by podliehali jeho výkonu správy a údržby inžinierskych objektov a komunikácií.


Oddelenie komunikácie a marketingu
03. marec 2016

Martin

Schody "nemajú" majiteľa a naďalej tak aj vyzerajú ...
15. marec 2016

Martin

Problém je na pozemku parc.č. 2744/18 (možno čiastočne i 2744/20) - vlastník neznámy:
http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=podklad&zoom=10&lng=17.1984&lat=48.1955#/parcelsc%28745785386%29/detail .
2744/18 - vlastník neznámy
2744/20 - vlastníci:
* Krištofičová Otília r.Janotíková, Bratislava, Tomanova 7
Podiel: 1/3
* Krištofičová Oľga r. Pastuchová, Zochova 11, Bratislava, PSČ 811 02, SR
Podiel: 1/3
* Krištofičová Bibiana, Poprad,Ludvíka Svobodu 20
Podiel: 1/3
Foto z 13.03.2016
12. apríl 2016

Martin

Dotknuté parcely sú registra C 2744/18 a 2744/20, ale problematická časť je evidovaná aj ako parcela registra E 904:
E 904, k.ú. Vajnory (805700)
Výmera: 967 m2
List vlastníctva: 646
Vlastník: Panák Ferdinand Ing., B-Roľnícka 366
Podiel: 1/1
06. jún 2016

Kristína Močková

Schody opravené :)
06. jún 2016

Kristína Močková

19. september 2019

Martin

Schodisko opäť pomaly nahlodáva počasie a používanie (foto z 5.8.2019) ...
19. september 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Martin,
podnet znovu otváram a preposielam samospráve.

Náhodou neviete, kto podnet naposledy vyriešil? Či samospráva alebo to šlo cez vami uvedeného pána Panáka?

Ďakujem
S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
19. september 2019

Martin

Podľa skorších reakcií sa k správe či vlastníctvu odmietli priznať m.č., Magistrát či ktokoľvek iný. Preto je mi neznámy subjekt, ktorý schody opravil.
Uviedol som len údaje z Katastra.
21. september 2019

Odkazprestarostu.sk

Ďakujem za info, Martin, poprosila som samosprávu o pomoc, uvidíme, čo napíšu.

Pekný deň prajem
S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
17. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin,
ďakujeme za Váš podnet a upozornenie. Horná časť schodiska vedúceho z Príjazdnej ulice k zastávke MHD Vajnory, ktorú ste uviedol vo svojom odkaze, MČ Bratislava – Vajnory nespravuje a rovnako ani nie je vlastníkom. Mestská časť upozornila vlastníka, aby miesto s ohľadom na bezpečnosť ľudí zabezpečila.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
14. marec 2020

Martin U

Stav nezmenený. A kto je vlastníkom schodiska, ktorý by mal spraviť nápravu?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania