Výmena kontajnerov na zbernom mieste na K. Brúderovej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
dobrý_sused 13. januára 2016

Chcel by som požiadať mestskú časť Vajnory aby urgovala u OLO a.s. výmenu 2 "zvonov" na sklo za 1 plastový kontajner na sklo s oblým vekom v zbernom hniezde na K. Brúderovej, ktorý by bol každý týždeň vyprázdňovaný, lebo obrovské množstvo skleneného odpadu sa tam nachádza a keď prídu zobrať dotyčné zvony, tak tento sklenený odpad nezoberú, pretože nie je v nádobach...

15. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zasielame Vám vyjadrenie majstra odvozu skla :
Odvoz skla na uvedenom mieste bol vykonaný v sobotu 9.1.2016, zostalo tam naskladané tabuľové sklo a sklo vo vedre.
Viď link https://olo.venzeo.com/public/f035971d3280c024afe5d50f61b25fa0467227af4b92ae4412

Posádka ktorá vykonáva odvoz skla zo zvonov nemôže z hľadiska BOZP brať tabuľové sklo. Tabuľové sklo berieme v rámci dočisťovania skla, ktoré prebieha veľmi nepravidelne (len v prípade voľných kapacít), vhodnejšie je keď ho obyvatelia odovzdajú do zberného dvora.
V bežnom roku stačí na uvedenom mieste odvoz skla podľa harmonogramu raz za 4 týždne. V prípade, že sú pri zvone uložené fľaše, posádka ich vždy pri odvoze zoberie.
Umiestnenie 1100 l kontajnera do zberného hniezda neodporúčame, nakoľko ho obyvatelia môžu zapĺňať komunálnym odpadom, alebo ho preťažiť tabuľovým sklom.

S pozdravom


Alžbeta Štepánková
obchodná manažérkaOdvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Tel: +421 2 50 110 103
Mobil : +421 918 110 103
e-mail: stepankova@olo.sk
www.olo.sk
17. január 2016

dobrý_sused

Odpoveď absolútne mimo misu, o BOZP viem keďže pred pár rokmi som žiadal o odvoz skla zo stojiska pri našom dome a prišla mi rovnaká reakcia, dokonca vtedy mi bolo odpísané, že sklo mimo nádoby neberú a tak OLO vrámci "recyklačnej politiky" ma donútilo demižóny vyhodiť do komunálneho odpadu.
Umelé alibi s "1100 l nádobu obyvatelia môžu zapĺňať komunálnym odpadom a preto ho neodporúčame" - dnes tak môžu spraviť do 6 nádob na plasty a 5 nádob na papier...
To dočisťovanie prebieha tak nepravidelne, že interval je tam max. raz za rok, keďže tie sklá to tam špatia už hádam polrok..
A je skvelé ako OLO rozhoduje za obyvateľom zastúpených mestskou časťou. V prvomrade som očakával odpoveď MČ ako sa zareaguje na tento problém a iniciatívu...
Poprosím aby podnet bol označený opätovne ako V rešení a bol zaslaný MČ Vajnory na vyjadrenie. Ďakujem.
18. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe Vašej reakcie na našu odpoveď ohľadne nakladania s odpadovým sklom si dovoľujeme poznamenať, že pravdepodobne prišlo k jej nepresnej formulácii.

Naša mestská časť požiadala o stanovisko kompetentnú organizáciu, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu, resp. ďalšie nakladanie s odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy.

Aby neprišlo k skresleniu informácií preposlali sme Vám na stránku odkaz pre starostu ich stanovisko v plnom znení. V tomto stanovisku OLO podľa nášho názoru reagovalo na všetky pripomienky, ktoré boli uvedené vo Vašom podnete.

- Mimo nádob berú len fľaše pri vyprázdňovaní „zvonov“, tabuľové a iné nadrozmerné sklo má možnosť občan odovzdať do zberného dvora OLO na Ivánskej ceste.

- Zberné nádoby na plast a papier nie sú dimenzované na zber skla, ktoré má vysokú špecifickú hmotnosť a mohlo by ich znehodnotiť.

- Ako bolo napísané v stanovisku, dočisťovanie stojísk od tabuľového skla sa vykonáva nepravidelne, len v prípade voľných kapacít.

- So spoločnosťou OLO naša mestská časť komunikuje podľa potreby pri riešení problémov, čoho dôkazom je aj Vám preposlané stanovisko.

Okrem stanoviska z OLO sa snažíme prostredníctvom našich pracovníkov hospodárskej správy priebežne zabezpečovať dočisťovanie týchto hniezd.
Naša mestská časť sa bude i naďalej snažiť udržiavať poriadok, či už prostredníctvom vlastných zdrojov, alebo komunikáciou s dodávateľskými organizáciami.

S pozdravom

Ľubomír Krištofič
Vedúci hospodárskej správy
MČ Bratislava – Vajnory
19. január 2016

dobrý_sused

Ďakujem za odpoveď, ale len ste prerozprávali do bodky to čo napísalo OLO v svojom stanovisku, takže ste len skonštatovali tie isté fakty, bez uvedenia vlastného názoru na vec..
Zareagujem postupne: 1.To že občan môže nadrozmerný odpad odviezť viem, pochybujem že o tom ale vie drvivá väčšina obyvateľstva, keďže osveta je taká že žiadna prakticky nie je, nehovoriac o silno obmedzujúcich podmienkach a zbytočných poplatkoch zo strany OLO-a - preto sa tam nachádzali vyše štvrť roka 3 staré drevené okná..
2. Je mi jasné že na to nie sú dimenzované, ale to bola len ironická poznámka na margo toho, že do kontajneru na sklo s otvárateľným vekom by niekto nebodaj mohol hodiť niečo veľké sklenené a preto tam majú zostať "zvony" a bordel na okolo a počkať kým to MČ neodpracie...
3. Preto asi oprávnene žiadam aby bol a nielen na toto zberné miesto umiestnený kontajner s otváreteľným vekom, lebo ak majú nejaké sklenené tabule alebo aj trochu väčšie zaváraninové fľaše čakať mesiac kým ich odvezú, tak na 99% nezostanú celé behom 1 týždňa.
4. Som rád že komunikácia prebehla tak promptne, ale očakával som nejaký pozitívný záver a výsledok a nie že OLO si napíše že podľa nich tam nemá byť 1100 l kontajner a basta a Vy to len potvrdíte. Ososbne som očakával od Vás oveľa väčšiu iniciatívu, keďže neviem či Vás baví posielať pravidelne čaty na dočisťovanie neporiadku (v zmysle sklo väčšieho objemu ako je ten otvor porozbíjané a črepy všade navôkol), ktorý by tam prakticky vôbec nemusel byť.

Na záver len uvediem 2 myšlienky: 1. OLO som nežiadal o "zvony", ktoré majú otvor na tabuľové sklo (aj keď vidím že sú ich obrovským zástancom), nakoľko minulý rok sa mi v inom prípade vyjadrili že ich vôbec nemajú na sklade a preto som si myslel že sa tým plastovým kontajnerom na sklo vyrieši všetko a vskutku rýchlo, ale to bola len domnienka. + Čakal som reakciu že nemôžu umiestniť plastový kontajner na otvorené priestranstvo, keďže majú vnútorný predpis, že ich dávajú len do uzamknutých stojísk - poznám viacero prípadov kde sú bez stojiska a nie je tam žiaden problém. Tu sa to dá zhrnúť že výhovoriek majú nachystaných až až...
2. OLO by malo dynamicky zareagovať na dopyt ktorý zo strany obyvateľov je, keďže predáva sklo ako druhotnú surovinu a poplatky za odpad sú značné, tak si nemyslím že táto činnosť (aj keby museli chodiť týždenne) bola pre nich stratová.
Poprosím o reakciu prioritne MČ. A adminov stránky o upravenie stavu na "V riešení". Keďže až sa začnú na zberných miestach v MČ Vajnory objavovať plastové kontajnery na sklo, tak až vtedy bude podnet "Vyriešený". Ďakujem.
20. január 2016

Martin Bak

Dobrý deň,
reagujem pretože stav zberných stojísk v MČ je predmetom pravidelných podnetov a diskusií aj na tomto fóre. Bohužiaľ, doposiaľ sme sa vždy dočkali síce rýchlej odpovede (čo vôbec nie je samozrejmé - sú MČ ktoré podnety úplne ignorujú, preto promptná reakcia s prílohami je z pohľadu komunikácie s občanom stále nadštandardom -, a preto p. Krištofovičovi ďakujem), avšak takej ktorá nerieši podstatu problému.
Podstatou problému je že ľudia jednoducho nebudú voziť sklo, ktoré sa do kontajnera nezmestí, do zberného dvora. Položia ho ku kontajneru a hotovo, tam ich vôľa triediť končí. Ako píše autor podnetu, sklo sa časom rozbije a na stojisku vznikne bordel. Mimochodom, tým je BOZP riziko pre obyvateľov väčšie ako pre pracovníkov OLO, najmä keď dočisťovanie je nepravidelné a neúplné - množstvo stojísk je na dlaždiciach, sklo zapadá medzi ne, na cesty, roznáša sa do okolia.
MČ potrebuje plnohodnotné ohradené a zastrešené stojiská s pevnou, betónovou dlažbou, OLO by malo dodať moderné kontajnery ktoré spĺňajú požiadavky občanov - áno, aj tabuľové sklo, demižóny a pod. sú sklom a OLO má dať také kontajnery, ktoré ich pojmú - na svete predsa nie sú len "nevhodné" zvonové a "nevhodné" plastové kontajnery...
Rovnako ako autor podnetu by som očakával oveľa väčšiu aktivitu MČ - komplexný projekt obnovy stojísk, vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu či dotácií na jeho realizáciu a následnú rozsiahlu osvetu medzi obyvateľmi.
S pozdravom
20. január 2016

Martin Bak

Dobrý deň,
reagujem pretože stav zberných stojísk v MČ je predmetom pravidelných podnetov a diskusií aj na tomto fóre. Bohužiaľ, doposiaľ sme sa vždy dočkali síce rýchlej odpovede (čo vôbec nie je samozrejmé - sú MČ ktoré podnety úplne ignorujú, preto promptná reakcia s prílohami je z pohľadu komunikácie s občanom stále nadštandardom -, a preto p. Krištofovičovi ďakujem), avšak takej ktorá nerieši podstatu problému.
Podstatou problému je že ľudia jednoducho nebudú voziť sklo, ktoré sa do kontajnera nezmestí, do zberného dvora. Položia ho ku kontajneru a hotovo, tam ich vôľa triediť končí. Ako píše autor podnetu, sklo sa časom rozbije a na stojisku vznikne bordel. Mimochodom, tým je BOZP riziko pre obyvateľov väčšie ako pre pracovníkov OLO, najmä keď dočisťovanie je nepravidelné a neúplné - množstvo stojísk je na dlaždiciach, sklo zapadá medzi ne, na cesty, roznáša sa do okolia.
MČ potrebuje plnohodnotné ohradené a zastrešené stojiská s pevnou, betónovou dlažbou, OLO by malo dodať moderné kontajnery ktoré spĺňajú požiadavky občanov - áno, aj tabuľové sklo, demižóny a pod. sú sklom a OLO má dať také kontajnery, ktoré ich pojmú - na svete predsa nie sú len "nevhodné" zvonové a "nevhodné" plastové kontajnery...
Rovnako ako autor podnetu by som očakával oveľa väčšiu aktivitu MČ - komplexný projekt obnovy stojísk, vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu či dotácií na jeho realizáciu a následnú rozsiahlu osvetu medzi obyvateľmi.
S pozdravom
27. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na začiatok musím skonštatovať, že v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov sme Vám do odpovede nemohli uviesť iné stanovisko ako stanovisko OLO a.s. , ktoré je v zmysle § 3 odst. (1) citovaného VZN oprávnené na základe zmluvy s hl. mestom Bratislava nakladať s odpadmi. Okrem toho problematika tabuľového skla a jeho zberu bola konzultovaná s príslušnými pracovníkmi tejto organizácie aj telefonicky, resp. pri osobných stretnutiach. Píšete, že trváte na odpovedi Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Nakoľko je predmetné VZN platné pre všetky mestské časti hl. mesta SR Bratislava, ako aj pre všetkých jej obyvateľov nemohla byť naša odpoveď iná. Napriek tomu sme sa snažili do predchádzajúcej odpovede zakomponovať aj naše stanovisko a to v tom smere, že pri pretrvávajúcich problémoch zabezpečíme dočistenie stojísk vlastnými pracovníkmi, čo aj podľa potreby vykonávame. Nie je však v našich možnostiach umiestniť ku každému stojisku pracovníka, ktorý by ho strážil a kontroloval 24 hodín denne . Čo sa týka zabezpečenia šírenia osvety ohľadne nakladania s odpadmi boli v roku 2015 vo Vajnorských novinkách, ktoré sú doručované do každej domácnosti publikované články v troch vydaniach, v ktorých sme sa snažili objasniť a upozorniť obyvateľov na potrebu dodržiavania všeobecne platných noriem pri nakladaní s odpadmi.
Na záver Vás chceme ubezpečiť, že vzhľad našej mestskej časti nám nie je ľahostajný a vyvinieme maximálne úsilie pri rokovaniach s oprávnenými organizáciami, aby sme zabezpečili ešte krajšie Vajnory.

S pozdravom


Ľubomír Krištofič
vedúci HS
08. február 2016

dobrý_sused

Žiadna zmena nenastala, takže "gratulujem" MČ Vajnory aj spoločnosti OLO za laxný prístup. Bordelu predsa nikdy nie je dosť, že?!
Podnet stále NIE JE vyriešený, keby bol tak by tam bol plastový kontajner na sklo a žiadne sklenené tabule a črepy navôkol..
19. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ešte raz uvádzame, že vo svojom stanovisku spoločnosť OLO poskytla tieto informácie:
- Mimo nádob berú len fľaše pri vyprázdňovaní „zvonov“, tabuľové a iné nadrozmerné sklo má možnosť občan odovzdať do zberného dvora OLO na Ivánskej ceste,
- Zberné nádoby na plast a papier nie sú dimenzované na zber skla, ktoré má vysokú špecifickú hmotnosť a mohlo by tieto znehodnotiť,
- Ako bolo napísané v stanovisku, dočisťovanie stojísk od tabuľového skla sa vykonáva nepravidelne, len v prípade voľných kapacít,

So spoločnosťou OLO naša mestská časť komunikuje podľa potreby pri riešení problémov, čoho dôkazom je aj Vám preposlané stanovisko.
Okrem stanoviska z OLO sa snažíme prostredníctvom našich pracovníkov hospodárskej správy priebežne zabezpečovať dočisťovanie týchto hniezd.
Naša mestská časť sa bude i naďalej snažiť udržiavať poriadok či už prostredníctvom vlastných zdrojov, alebo komunikáciou s dodávateľskými organizáciami.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/48224426
hrckova@vajnory.sk
20. február 2016

dobrý_sused

Namiesto aby ste začali uvažovať nad komplexným riešením problému v podobe rekonštrukcie a revitalizácie zberných miest, viď príspevok od Martin Bak, tak stále len opakujete dookola svoje argumenty, ktoré sú ale "prd" platné, keďže bežného človeka vôbec nezaujíma či sa tam tie sklenené tabule celé rozbijú alebo nie, jednoducho dal to tam a má pocit že je to vybavené aj keď nie je..A namiesto toho aby ste skutočne vyriešili túto odpadovú politiku zveľadovaním zberných miest a veľkou osvetou u ľudí, tak sa tu len vyhovárate na OLO, s ktorým samozrejme ste nad týmto podnetom pekne ruky poumývali..a tie sklenené tabule ktoré "má" občan možnosť odviezť do zberného dvora si myslíte že tam po výmene kontajnera budú pribúdať 24/7 že nimi tak argumentujete že by preťažovali to zdvíhacie zariadenie?! Ľudia ich tam dajú asi tak 15-krát do roka čo by sa určite zmestilo do toho kontajnera, keďže jeho nosnosť je výrobcom udávaná na úrovni 510 kg, ale Vy nie, radšej ako sa to nedá, veď čo kedy ste náhodou vyšli v ústretí a nešpatila sa celá MČ od jednotlivých zberných miest. Na jednoduché riešenie div sa že celý eleborát ste nevypracovali ako-sa-to-nedá, nikdy-sa-to-tak-nerobilo, občan-by-to-zneužil, podnikatelia-by-si-tým-znížili-možno-aj-základ-dane a neviem čo ešte. Nie ste tu pre občanov, ktorý Vás skrze dane a poplatky platia, opäť musím pogratulovať. :)
05. jún 2016

dobrý_sused

Vivat MÚ Vajnory, ktoré namiesto toho aby zabezpečili kamerový systém a ako tak príjemný vzhľad zberného miesta (pomocou drobnej revitalizácie) nechajú krásne zhnusiť túto lokalitu - neostáva nič iné len gratulácia. Nedostatočný počet kontajnerov ako na papier tak aj na plasty zabezpečuje pravidelné kopenie vyseparovaného odpadu navôkol a na poslednej snímke si odporúčam všimnúť pravú časť kde vidno len špičku ľadovca skleneného odpadu, ktorý by tam NEBOL ak by sa OLO uráčilo dať tam plastový kontajner na sklo..ale viem že opäť mi niekto kompetentný odpovie že by to preťažilo hydralický mechanizmus, kto by predsa čakal že v kontajnery na sklo by mohol byť sklenený odpad. Snáď vo voľbách sa ľudia odvďačia.
11. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania