Kapacita materskej školy vo Vajnoroch

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Zuzana Valachová 18. januára 2016

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, či je na rok 2016 naplánovaná rekonštrukcia/prístavba Materskej školy na Koniarkovej ulici v záujme zvýšenia kapacitných možností škôlky. V prípade, že áno o aký počet detí by sa jednalo na školský rok 2016/2017.

Ďakujem.

19. január 2016

Martin Bak

Pani Valachová, dávam do pozornosti uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 126/2015 zo 16.12.2015. Následne bol na webe MČ zverejnený oznam o možnosti vyjadriť pripomienky k preferovanému zámeru (nadstavba prízemnej budovy v areáli ZŠ) s lehotou do 23.12.2015. Tipujem, že vzhľadom na Vianoce a extrémne krátku lehotu bolo vyjadrení minimum, oznam bol následne promptne stiahnutý a žiadna ďalšia informácia v tomto smere nebola publikovaná. Ostáva zrejme už len sledovať program ďalších zastupiteľstiev, vypísanie verejného obstarávania a jeho termíny.
21. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň p. Valachová,
ďakujeme za Váš podnet.
Od 1.9.2016 ešte nie je v pláne zvýšenie kapacity MŠ, ale potešiteľné je, že poslanci MZ BA-Vajnory v decembri 2015 schválili projekt dostavby a prístavby ZŠ K. Búderovej o časť MŠ. Tieto práce si vyžadujú určitý čas (výber zhotoviteľa trvá 4-5 mesiacov, potom resp. súbežne stavebné povolenie, samotná stavba 4–6 mesiacov, kolaudácia a ak by sme stavbu mali možnosť riešiť cez EU fondy, tak ešte plus 3–4 mesiace na vypracovanie projektu a papiere, ktoré s tým súvisia), potrebný súhlas ministerstva školstva sa vydáva až na rok 2017/2018. Plánované rozšírenie kapacitných možností MŠ bude od 1.9.2017 a to až 4 triedy, t.j. 22x4 teda pre 88 detí.

S pozdravom

Ing.Mário Schwab
poradca starostu
Mestská časť Bratislava-Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania