Nedostatočne zakrytá šachta

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Odkazprestarostu.sk 20. novembra 2012

Pod týmito predmetmi, ktoré vidíte na fotke, sa nachádza otvorená šachta, ktorá bola ešte donedávna prikrytá iba obyčajnou paletou na tovar z obchodu. Nachádza sa v blízkosti detského ihriska. Deti chodia okolo toho dennodenne a láka ich to takým spôsobom, že po tom stúpajú. Už je to pomaly rok, čo s tým nikto nič nerobí.

24. november 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

šachta nie je v správe mestskej časti, ide pravdepodobne o vodárensku šachtu, ihneď po obdržaní podnetu sme oslovili zodpovedné organizácie, ktoré majú v správe hlavné inžinierske siete v Petržalke a požiadali ich o trvalé a bezpečné zakrytie tejto šachty.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
31. január 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

zatiaľ nám odpovedala len Bratislavská vodárenská spoločnosť, kde šetrením zistili, že predmetná vodomerná šachta nie je v ich správe a prináleží k budove na Šintavskej č. 2 (bývalá MŠ). Vzhľadom k tomu, že nájomník v budove nesídli a nie je možné ho kontaktovať, oslovili sme v tejto veci vlastníka budovy – Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. Nápravu by mal zabezpečiť vlastník budovy.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
23. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Mestská časť síce preverovala informácie, ale nie dostatočne, lebo by zistili, že síce pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, budova MŠ je však vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe min. vnútra (viď príloha).
Šachta je teda súčasťou nejakej prípojky, ktorá je zároveň súčasťou stavby. Ak je správne určené, že ide o budovu MŠ Šintavská 2, súp. č. 3116, tak vec by malo dať do poriadku min. vnútra.


Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania