Chodník kapacitne nevyhovuje, treba rozšíriť

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Neriešený
meno
Netro 17. februára 2016

Chodník kapacitne nevyhoduje dopytu, preto je nutné prehodnotiť rozdelenie uličného priestoru na Kozej ul. Vzhľadom k tomu, že na Kozej ul. sú na oboch stranách ulice úzke chodníky, ktoré sú navyše ešte umelo zúžené zábradlím (na zabránenie parkovania áut na chodníku), chodníky tu nespĺňajú minimálne šírkové normové parametre podľa STN 73 6110 príloha D, t.j. 2 x 0,75 m (dva pešie pásy) + 0,5 m (odstup od pevnej prekážky/budovy) + 0,5 m (bezpečnostný odstup od vozovky). A to ešte nehovorím o miestach s výkladmi (napr. ArtForum), kde norma požaduje ešte širší chodník. Vzhľadom na intenzitu chodcov a prevádzky, ktoré tu fungujú je potrebné zúžiť zbytočne širokú vozovku na min. šírku podľa STN (prejazd náklad., hasičských vozidiel, OLO a pod.), rozšíriť chodník a zakázať parkovať na chodníku.

17. február 2016

Jaro

Vždy ma rozveselí takýto optimista.
18. február 2016

Obyvateľka Ružinova

Mňa vždy rozosmutní takýto stav.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania