Väčšia otvorenosť samosprávy MČ Bratislava - Rača

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Miro Ščibrany 28. decembra 2012

Pán starosta,

s odvolaním sa na Váš volebný program pre Raču, Krasňany a Východné, vďaka ktorému ste v komunálnych voľbách 2010 získali hlasy Račanov a svoju súčasnú funkciu, ako aj s prihliadnutím ku skutočnosti, že na splnenie programu Vám zostávajú už len necelé dva roky, dovoľujem si Vás požiadať o bezodkladné presadenie Vašej vízie „Všetko čo nemusí zostať tajné, musí byť verejné“ (http://www.pilinsky.sk/?nazov=volebny-program&j=1).

Vytýčený cieľ dosiahnete splnením kritérií, podľa ktorých TIS hodnotila otvorenosť samospráv SR v roku 2012, napr.:

- občania sa môžu zúčastniť zasadnutí komisií MsZ a zasadnutí MsR,
- občania môžu vystúpiť na zasadnutí MsZ bez toho, aby ich vystúpenia schvaľovali poslanci MsZ,
- na www.raca.sk budú prístupné zápisnice zo schôdzí MsR a aplikácia Odkaz pre starostu.

Kvôli neplneniu týchto ukazovateľov otvorenosti v rokoch 2011 až 2012 MČ Bratislava - Rača získala za „Účasť verejnosti na rozhodovaní“ len 20%, čo prispelo k nízkemu celkovému hodnoteniu 47% a k slabému 60. miestu v rebríčku 100 najväčších samospráv SR.

S pozdravom

Miro Ščibrany,
člen oz račan.sk
www.racan.sk

31. december 2012

Miro Ščibrany

V diskusii na fb som bol upozornený, že prvé dva body idú na vrub zastupiteľstvu a že je potrebné vytvoriť tlak nielen na úrad a starostu, ale aj na zastupiteľstvo.

Tejto skutočnosti som si vedomý, napriek tomu považujem starostu za najvhodnejšieho adresáta podnetu. Verím, že tlak na zastupiteľstvo vytvorí aj starosta - inak jeho vízia „Všetko čo nemusí zostať tajné, musí byť verejné“ vyznie ako plané volebné sľuby.
26. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

občania sa môžu zúčastniť zasadnutí miestneho zastupiteľstva a zasadnutí odborných komisií.

Výstupy a udeľovanie slova občanom na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva sa riadi rokovacím poriadkom MZ MČ Bratislava - Rača. Akúkoľvek zmenu rokovacieho poriadku musí schváliť zastupiteľstvo MČ BA - Rača.

Rada miestneho zastupiteľstva podľa schváleného plánu rokovaní organizuje na návrh starostu a v súčinnosti s poslancami, komisiami miestneho zastupiteľstva a ďalšími orgánmi zriadenými miestnym zastupiteľstvom prípravu na zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača. Z tohto dôvodu nie je na oficiálnom webe mestskej časti nezverejňujú zápisnice zo zasadnutia rady.

Pracujeme na zobrazovaní aplikácie Odkaz pre starostu oficiálnom webe mestskej časti.

Ďakujeme za podnet.

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ BA - Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.