Vytvorenie BUS pruhu Rožňavská (Studená-Zl.piesky)

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Martin Bak 26. apríla 2016

Dobrý deň
Po výmene asfaltu na Rožňavskej ul. by bolo vhodné na úseku od Studenej ul. po Zlaté piesky v smere von z mesta zriadiť BUS pruh, dnes je to pripájací pruh zo Studenej, potom odbáčací pruh k Tescu a na pumpu, a až potom pred križovatkou so Zlatými pieskami BUS pruh.
Jediné čo by bolo asi treba spraviť navyše je rozšíriť cestu pri pumpe, možno o pol metra, tam je to trochu užšie.
S pozdravom

11. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Váš podnet preverili príslušné oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hl. mesta. Ich stanovisko je nasledovné:

K vytvoreniu BUS pruhu je potrebná dostatočná šírka jazdného pruhu (min. 3,25m - požiadavka Dopravného podniku Bratislava, a.s.), čo by znamenalo v tomto prípade:
- rozšíriť komunikáciu na cca 100m asi o 1,5m do priestoru so zeleňou, kde je možné očakávať prítomnosť inžinierskych sietí
- riešiť jej odvodnenie
- preložka, prípadne ochrana sietí pod novou komunikáciou podľa vyjadrenia ich jednotlivých správcov
- projekt a realizácia dopravného značenia
Mesto v súčasnosti neuvažuje s takouto investičnou akciou.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania