Chýbajuce kanalizačné vpuste na parkovisku a osvetlenie

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Ing. Richard Kubala 31. januára 2013

Dobrý den
na parkovisku pri Čiližskej 1 chýbajú kompletne všetky kryty na kanalizáciu a je odrezaný stožiar verejného osvetlenia, do kanálov môže vbehnúť auto alebo spadnuť človek, na mieste stožiara verejného osvetlenia trčia drôty večer pod prúdom, Je to velmi nebezpečný stav. Nedaleko je detské ihrisko, parkovisko je dost obsadené občanmi, Na tmavom parkovisku pravidelne vykrádaju auta

23. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Ďakujeme za Váš podnet. Uvedené parkovisko na Čiližskej ul. nepatrí do správy magistrátu hl. mesta, je v správe príslušnej mestskej časti.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
21. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet a záujem o okolie, zároveň sa ospravedlňujeme za oneskorenú odpoveď. Čo sa týka kanalizačných poklopov, predmetný stav v súčasnosti neevidujeme. Problematiku správy, prevádzky a údržby systému osvetlenia v Bratislave upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hl. m. SR BA č. 9/1998 o verejnom osvetlení na území hl. m. Za riadny technicko-prevádzkový stav zariadení verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách zodpovedá ich vlastník, správca a prevádzkovateľ. Vlastník, správca a prevádzkovateľ môže povinnosť a zodpovednosť za udržiavanie technicko-prevádzkového stavu verejného osvetlenia previesť na základe zmluvného vzťahu aj na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. MČ z dôvodu efektívneho využívania verejných financií udržiava pozemky a komunikácie výhradne vo svojom vlastníctve a svojej správe. Z tohto dôvodu postupujeme podnet na príslušné oddelenie na magistráte.

S prianím pekného dňa
Kto? Magistrát hl. m. SR BA

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
21. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
22. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
19. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet sme nahlásili nášmu dodávateľovi.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania