Ohnisko v blízkosti Bufetu u Krka na Kolibe

Zodpovednosť za riešenie: Mestské Lesy

Vyriešený
meno
Tatiana 24. mája 2016

Dobrý deň prajem, chcela by som sa informovať aký majetkovo právny vzťah ma bufet U Krka na Kolibe k parcele č. 19238/1 (reg. C). Na tejto parcele sa nachádza ohnisko s posedením, ktoré je voľne prístupné. Nikde v okolí sa však nenachádza tabuľa, ktorá by návštevníkov informovala o tom, že ohnisko je na súkromnom pozemku. Zamestnanec bufetu U Krka totiž pýta za využitie ohniska poplatok 50€ - 100€,podľa počtu ľudí, dosť nevyberaným spôsobom, ak návštevníci sumu neuhradia musia ohnisko opustiť rsp. sú vyhodení. Podľa katastra nehnuteľností pozemok nie je v nájme žiadneho podnikateľského subjektu. Je toto konanie oprávnené, poprosím o prešetrenie a Vaše stanovisko.

27. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na vybavenie.

Jana Plevová
31. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

V zmysle aktuálneho LV bol podnet presmerovaný na Magistrát.Jana Plevová
22. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Bufet u Krka má uzavretú Zmluvu o nájme pozemku č. 04/2004 s Mestskými lesmi v Bratislave na časť pozemku parcely registra C KN č. 19238/1 kde sa nachádza stavba bufetu. Účelom nájmu je prevádzkovanie stánku na predaj občerstvenia. Predmetom nájmu nie je iná časť parcely č. 19238/1.

MLB, Jana Znášiková
22. jún 2016

Tatiana

Ďakujem za odpoveď, ak tomu správne rozumiem tak prevádzkovateľ bufetu pýta peniaze za prenájom ohniska neoprávnene-nelegálne. Čiže si privlastňujú ohnisko, na ktoré nemajú žiaden nárok a ešte sa nehanbia pýtať 50 až 100€ za prenájom. To je zárobková činnosť na trestné oznámenie.
21. november 2020

Martin Uváček

Je ešte tento podnet aktuálny či sa to už medzičasom vyriešilo?
22. jún 2021

Martin Uváček

Podnet treba opäť preposlať samospráve.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania