Plný smetný kôš

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

V riešení

Prosím vysypať častejšie.

07. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Smet.koš na ul. Puškinova bez závad foto 06.062016

Ladislav Prikler

oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a čistoty
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

tel.: +421 2 59 246 265
E-mail: inspektorivp@staremesto.sk
www.staremesto.sk

02. júl 2020

Anonymný užívateľ

Frekvencia vysýpania smetného koša opäť nestačí. Prosím o zvýšenie intenzity v letných mesiacoch, kedy po schodoch chodí smer Slavín viac ľudí. Ďakujem.
03. júl 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania