Prosba o opravenie schodiska.

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený

Aj keď je to vzadný vchod do bytovky, prosím nainštalovať zábradlie, aby sa tam v noci niekto nezlámal. Ulica, Blagoevova 6.

08. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom terás ani schodísk pri bytových domoch.
Našej mestskej časti bolo v roku 1991 za účelom údržby zverených do správy 17 komunikačných terás ako súčasti bytových domov, ktorých správcom bol do roku 1991 Bytový podnik Bratislava 5, štátny podnik. Medzi tieto nepatrí terasa na Blagoevovej ulici č. 6, kde sa nachádza predmetné schodisko. Keďže nie sme vlastníkom terás pri bytových domoch, nie sme oprávnení vykonávať do nich stavebné zásahy. Mestská časť nemôže investovať do cudzieho majetku, v opačnom prípade by išlo o neoprávnené vynakladanie verejných finančných prostriedkov do majetku iných vlastníkov. Predmetné priestory slúžia pre zásobovanie prevádzok pod bytovým domom.

Vykonali sme obhliadku miesta a dnešný stav schodiska je zdokumentovaný na priložených fotografiách, kde vidieť, že madlá boli nainštalované.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania