Rušenie nočného kľudu na Dulovom námestí (The Moose Pub)

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

V riešení
meno
Tomáš 29. júna 2016

Dobrý deň,
prevádzka denne ruší nočný kľud - hudba a hluk zákazníkov na terase často aj do polnoci - čím znižuje kvalitu bývania ľudí v okolí.

29. jún 2016

atómové digitálky

Zbytočne je to tu písať.Jediná cesta je, podať SŤAŽNOSŤ,podľa zákona o sťažnostiach, na príslušný MÚ, ktorý sa v tom prípade bude musieť podnetom zaoberať , neodpovedať tu zajačoviny, alebo vôbec nereagovať, ale sa obrátiť na RÚVZ, ktoré bude MUSIEŤ previesť meranie ,a .... ostatné pokračuje v zabehnutých koľajach.
18. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.
Pokiaľ dochádza k porušovaniu nočného kľudu a verejného poriadku fyzickými osobami je možné, že sa takéto fyzické osoby dopúšťajú priestupku v zmysle § 47 ods. 1 písm. b) resp. § 48 zákona č. 372/1990 Zb. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je mestskej časti daná pôsobnosť na prejednávanie priestupkov len, ak tak ustanovuje osobitný predpis a súčasne Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Na prejednanie priestupkov v blokovom konaní je v mestskej časti právomoc zverená mestskej polícií.

V prípade, že je rušený nočný kľud, je potrebné kontaktovať mestskú políciu, aby zadokumentovali priestupok.


kancelária starostu
18. júl 2016

somár rámos

Tomáš, a si vybavený.Máš tam kopec paragrafov, taká odpoveď vyzerá múdro , a záver ,že si to máš vybaviť sám .Ako dodatok, vtip na koniec-kontaktuj mestskú políciu.Prečo vtip? Ak aj mestapo príde , stačí povedať,že hluk nepresahuje povolené nočné normy, a je vymaľované.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania