Čistý defekt - výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Vlado 03. marca 2013

Vytlk - veľký a nebezpečný

07. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
výtlk sa nachádza na Bosákovej ulici, ktorá nie je mestskej časti Bratislava-Petržalka zverená do správy. Jej správcom a teda kompetentným je hlavné mesto. Nakoľko je však výtlk označený, predpokladáme, že už sa nachádza v evidencii správcu komunikácie a je zaradený do plánu opráv.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
24. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Ďakujeme za Váš podnet. Oprava výtlku je zaradená do plánu opráv. Výtlky sa opravujú priebežne, už odkedy to umožňujú poveternostné podmienky, podľa časových možností a dôležitosti závady. Priebežný zoznam opravovaných komunikácií denne zverejňujeme na stránke mesta www.bratislava.sk - Samospráva opravuje výtlky (link: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11036156).

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
25. február 2019

Martin U

Tento výtlk je už minulosťou. Vyriešené. Treba aktualizovať.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania