Rušenie nočného kľudu


V riešení
meno
Maria 25. júla 2016

Upozorňujem kompetentných na pravidelné - každú noc rušenie nočného kľudu reštauráciou na Mlynarovičovej 5. Aj po záverečnej, ktorá je o 23:00 h.!!! vysedávajú na zadnej terase, často je to aj do 00:30 h. a niekdy aj dlhšie (a to nielen cez víkendy ale aj v týždni). V noci pri otvorených oknách je všetko počuť a nedá sa spať, ako má ísť človek ráno do roboty oddýchnutý?
Dokedy máme my "obyčajný obyvatelia" toto trpieť?

02. august 2016

Odpoveď samosprávy

Požiadali sme Okrskovú stanicu mestskej polície hlavného mesta o vykonávanie opakovaných kontrol na mieste v nočným hodinách.
Dávame na zváženie aj možnosť kontaktovať vášho správcu, ktorý je prenajímateľom daného nebytového priestoru s dotazom, či pre daný účel nákladovú rampu prenajal, resp. či o jej využití týmto spôsobom má vedomosť. Stavebný dozor vykoná aj stavebný úrad mestskej časti.


mestská časť BA-Petržalka
04. august 2016

Maria

Ďakujem za odpoveď.
Ale asi mestskí policajti ešte v krčme Ratata nič neriešili, keďže aj včera 03.08. boli ľudia po 22:30 hod. na tej ich zadnej "terase" (nákladovej rampe).
Nemohli by mestskí policajti aspoň občas kontrolovať letné terasy (ak sa to u tejto krčmy dá nazvať letnou terasou), ktoré majú byť podľa VZN otvorené len do 21:00 hod.? Ale to by sme asi museli žiť v inom štáte, aby sa to dodržiavalo.
12. júl 2017

Maria

Po roku musím konštatovať, že k žiadnemu ani len náznaku zlepšenia nedošlo a myslím, že ani nedôjde lebo z Vašej strany nie je žiadna snaha a každý si tu robí čo chce.
Prajem Vám mať pod oknami hneď dve krčmy ako máme my tu - Ratata a Kamiro Pub.
Toto môže byť len u nás, že sa v bytovom dome dá súhlas mať dve krčmy vedľa seba a z toho ešte jedna má otvorené do 23:00 ale len na papieri, lebo skutočnosť je iná! A prečo sa dal súhlas do 23:00 hod. keď je to v bytovom dome?
Krčma Ratata na Mlynarovičovej 5 si o 23:00 hod. zatvorí prevádzku z prednej strany, ale po tejto hodine aj po 24:00 hod. každý deň si ešte páni a dámy veselo popíjajú a rečnia na zadnej terase domu, ktorú si spravili z bývalej rampy. Ak to má byť akože "terasa", prečo nie je o 21:00 zatvorená? Kde sú kontrolóri??? V lete pri otvorených oknách a v tomto priestore medzi domami sa to ozýva a ruší.
28. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Mestská časť nie je rozhodujúcim subjektom, ktorý rozhoduje o umiestnení pohostinských zariadení a iných druhov prevádzok v bytových domoch, prípadne v ich okolí. V tomto prípade (RATATA a KAMIRO Pub) sa jedná o nebytové priestory vo vlastníctve Bytového družstva Bratislava V, ktorý tieto priestory ďalej prenajíma. Pokiaľ užívateľ alebo vlastník takéhoto nebytového priestoru splní zákonné podmienky pre zriadenie pohostinského zariadenia, mestská časť ako stavebný úrad nemá možnosť tieto pre tento účel neskolaudovať.
V predmetnej veci preto odporúčame obrátiť sa aj na vlastníka týchto nebytových priestorov so žiadosťou, aby vlastnou aktivitou zabezpečil dodržiavanie nočného kľudu. Povinnosť nájomcu , že bude svoju činnosť vykonávať tak, aby neobťažoval svoje okolie a nájomcov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v okolí predmetu nájmu exhalátmi, hlukom, pachmi, hmyzom, hlodavcami a pod. je spravidla zakomponovaná v nájomnej zmluve medzi prenajímateľom a nájomcom a taktiež spravidla je súčasťou domového poriadku, pokiaľ takýto v tomto bytovom dome existuje. Vlastník bytového/nebytového priestoru sa takejto povinnosti nemôže zbavovať.
Prevádzka pohostinského zariadenia RATATA na Mlynarovičovej č. 5 má povolenú prevádzkovú dobu denne od 11.00 h do 22.00 h a nie do 23.00 h ako si prevádzkovateľ uvádza na dverách do prevádzkarne. Prevádzková doba sezónneho exteriérového sedenia na chodníku je povolená v čase od 09.00 h do 21.00 h. Pokiaľ sa týka prevádzky tzv. terasy na nákladovej rampe, jej výstavbu ani prevádzkovateľa ani vlastník predmetného nebytového priestoru, ktorým je Bytové družstvo Bratislava, neohlásili Miestnemu úradu mestskej časti. Vo veci koná príslušné oddelenie miestneho úradu.
Dňa 25.7.2017 sme v prevádzkarni RATATA v nočných hodinách vykonali vlastnú kontrolu, kde sme zistili nedodržanie prevádzkovej doby. Prítomný personál bol vyzvaný na dodržiavanie prevádzkovej doby, dodržiavanie nočného kľudu a aby pri svojich aktivitách dbal na práva obyvateľov na pokojné bývanie.
Prevádzka pohostinského zariadenia KAMIRO Pub má povolenú prevádzkovú dobu v dňoch Po-Štv a Ne: 10.00-22.00 a Pia - So: 09.00-23.00. V čase našej kontroly dňa 25.7.2017 o 23.30 h bola prevádzkareň zatvorená. Prevádzkovateľ o zriadenie sezónneho exteriérového posedenia v roku 2017 nežiadal.

Kontrolu na mieste v zmysle VZN č. 7/2012 v znení neskorších predpisov vykonávajú aj príslušníci Mestskej polície hlavného mesta SR.

mestská časť BA-Petržalka
23. august 2017

Maria

Ďakujem za odpoveď.
ale vieme ako to tu chodí. Čo je už raz postavené, dodatočnou pečiatkou sa aj tejto stavbe dá povolenie.
Môžete prosím informovať o výsledku konania miestneho úradu v tejto veci.
Ďakujem.
01. august 2019

Odpoveď samosprávy

V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a situácia sa zmení, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania