Prespávanie bezdomovcov a znečisťovanie priestranstva


Uzavretý

Pri budove bytoveho podniku a na prilahlom basketbalovom ihrisku prespavaju bezdomovci a znecistuju verejne priestranstvo vykalmi. Priestranstvo sa nachadza v blizkosti det. ihriska a takisto hmyz (muchy) lietaju do obytnych domov v okoli. Vykaly nie su psie, nachadza sa pri nich aj papier.

08. august 2016

Jaroslav

Pri budove bytového družstva. Nie bytového podniku.
17. august 2016

Odpoveď samosprávy

Pracovníci oddelenia sociálnych vecí pravidelne vykonávajú šetrenia a monitoring bezdomovcov v Petržalke. Dňa 11. 08. 2016 vykonali šetrenie pri budove Bytového družstva Petržalka. (V podnete je uvedený Bytový podnik Petržalka, ale podľa fotografií je objektom Bytové družstvo Petržalka.) Pri budove a ani v jej bezprostrednej blízkosti bezdomovci neprespávali, ani počas šetrenia neboli prítomní. Z tohto dôvodu nie je známy pôvodca neporiadku, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti budovy Bytového družstva Petržalka. Dňa 16. 08. 2016 bola vykonaná ďalšia kontrolná obhliadka zo strany oddelenia životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. V čase kontroly bolo basketbalové ihrisko čisté, smetné koše vysypané. Okolo budovy Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava bolo čisto, podľa priloženej fotodokumentácie.
Ak majú obyvatelia pocit, že ľudia bez domova znečisťujú bezprostredné okolie bytového domu, rušia pokojné bývanie a rušia nočný kľud v danej lokalite, privolaním hliadky Mestskej polície Petržalka zabezpečia jej častejšie monitorovanie. Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Okrsková stanica Petržalka, Haanova 10, Bratislava je oprávneným kontrolným orgánom, ktorý sleduje a kontroluje dodržiavanie čistoty a poriadku v zmysle platného predpisu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 v našej mestskej časti. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy aj na základe nahláseného telefonického oznámenia. Oddelenie životného prostredia miestneho úradu požiadalo Mestskú políciu o zvýšenú kontrolnú činnosť v danej lokalite.


mestská časť BA-Petržalka
18. august 2016

Martin Balik

Ďakujem za snahu o riešenie podnetu. Naozaj sa jednalo o budovu Bytového družstva (v pamäti som mal zafixovaný zlý názov).

Stav dnes ráno (18.8 cca 8.30):

V súvislosti so zmenou počasia, sa vytratili muchy, exkrementy sa v kríkoch pri Budove Bytového družstva už nenachádzali (buď boli upratané, alebo vplyvom počasia).

Frekvencia prespávania bezdomovcov tiež poklesla (aj v slnečnejšom počasí sa vyskytujú sporadicky keď ich vykáže OD Tesco zo svojich pozemkov).

Na basketbalovom ihrisku som však zaznamenal časti rozbitých fliaš od alkoholu, cigaretové krabičky, pivné plechovky a plastové fĺaše od lacných vín. (alkohol na tom mieste však konzumujú rôzne vekové a sociálne skupiny osôb - niekedy bezdomovci, niekedy mládež ).

Stotožńujem sa s Vašim návrhom, uvítal by som občasnú kontrolu v okolí Bytového družstva, priľahlého chodníka medzi BD a reštauráciou s tenisovými kurtami a basketbalového ihriska zo strany pochôdzkárov MsP.

Takisto v prípade výskytu podnapitých prespávajúchich osôb v blízkosti BD, privolám hliadku MsP.01. august 2019

Odpoveď samosprávy

V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a situácia sa zmení, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania