Nehospodárne nakladanie s majetkom DPB

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Lukáš 18. marca 2013

Vážený pán primátor,

rád by som sa Vás touto cestou spýtal z akého dôvodu sa v dopravnom podniku nehospodárne nakladá s majetkom. Ako človek, ktorého si zvolili občania by ste mali hájiť záujem verejnosti a zastaviť všetky podivné diania v tejto mestskej organizácií, ktorá je financovaná aj z daní občanov. Netreba zabúdať, že práve vy ste si zvolili vedenie dopravného podniku.
Už počas vyhlásenia tendra na trolejbusy panoval medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou rozruch, že tender je podivne nastavený a pravdepodobne vygeneruje jedného víťaza. Tieto podozrenia sa aj potvrdili a tender ste nechceli zrušiť. K zrušeniu ste pristúpili až po tom ako pohrozila Európska únia, že takto nastavený tender nepreplatí. Vtedy ste sa odvolali na pravidlá transparentnosti mesta pričom ste tender zrušili z dôvodu len jedného uchádzača. Tohto jedného uchádzača vygenerovali nevhodne nastavené kritéria, na ktoré upozorňovalo viacero ľudí. Vedenia dopravného podniku ste sa napriek tomu rozhodli neodvolať ani nijako nepotrestať.
Už viac krát sa terajšie vedenie prezentovalo ako sa zaslúžilo o záchranu podniku, ktorý bol neúmerne zadlžený. Niektoré tieto úspechy mu nemožno odoprieť. Spomínali taktiež, že mali obrovské skladové zásoby t.j. obrovské peniaze uložené v náhradných dieloch. Opätovne sa chválili, že sa im to podarilo zredukovať. Avšak keď som sa dnes dozvedel akou formou sa im podarilo zredukovať tieto skladové zásoby skoro som spadol zo stoličky a to doslovne!
Prečo sa v dopravnom podniku redukovali skladové zásoby tak, že sa VYHADZOVALI do kontajnerov? Koho takýto spôsob vôbec napadol a prečo nebol ihneď odvolaný za nehorázne veľké nehospodárne nakladanie s majetkom podniku, ktorý je financovaný z rozpočtu mesta? Existuje vôbec nejaká firma, ktorá redukuje skladové zásoby nových dielov na vozidlový park tak, že ich vyhodí do kontajnerov? Opäť podotýkam malo sa jednať o nové diely na dopravné prostriedky, ktoré sú stále prevádzkované v dopravnom podniku a minimálne ďalších 10 ak nie viac rokov budú. Prečo sa tieto skladové zásoby neodpredali iným dopravným podnikom? Prečo je teraz v dopravnom podniku taký stav, že vozidlá sú odstavené aj niekoľko týždňov práve preto lebo sa netvorí ani minimálna skladová rezerva a v prípade poruchy musia čakať týždne na dodanie potrebného dielu?
Na fotografii je vidieť vyhodené nové kryty smeroviek na električky (obrázok je z portálu imhd.sk), ale podľa mne získaných informácií mali takto skončiť aj také diely ako čelá električiek, prevodovky, kardany a množstvo iných náhradných (samozrejme plne funkčných) dielov! Vysvetlíte mi teda pán primátor (a určite to bude zaujímať aj zvyšok vašich voličov) kde mám vidieť to šetrenie? Je podľa váš šetrenie, že dopravný podnik vyhodil do kontajnerov množstvo náhradných dielov, ktoré si v prípade poruchy bude musieť znovu zakúpiť? Nie je toto náhodou jeden z dôvodov na uváženie či by nebolo vhodné zmeniť vedenie podniku keď takto nehospodárne narába z majetkom?

20. marec 2013

Andrej

v elektrarnach sa vyhadzovali tiez tony nahradnych suciastok a musia sa dokupovat ked sa minu kvoli dakym europskym smernicam o skladovom hospodarstve ci co
28. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Dopravný podnik je mestskou spoločnosťou, ktorá spadá do kompetencie Magistrátu hlavného mesta. Staré Mesto Váš podnet preto zaslalo na vyriešenie zodpovedným pracovníkom na Magistrát.

S pozdravom,

Tomáš HALÁN
hovorca

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Tel.: +421 2 5924 6245
Fax.: +421 2 5292 0003
Mobil: +421 902 051 743
e-mail: hovorca@staremesto.sk

www.staremesto.sk
www.facebook.com/staremesto.sk
06. máj 2013

luke

To sú staré kryty,čo sa už nedajú použiť,maly to zašité po skladoch a aj kopec iných vecí
06. máj 2013

Oliver

Zrejme majú toho ešte dosť a potrebujú miesto v sklade. Kryty smeroviek čo vyhodili boli zrejme vyrobené za socializmu v rámci plánovaného hospodárstva.
07. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Ďakujeme za Váš podnet. Dovolím si upresniť niektoré Vaše tvrdenia, ktoré sa celkom nezakladajú na pravde.

Pán primátor Milan Ftáčnik si nezvolil vedenie dopravného podniku sám. Členov predstavenstva zvolilo väčšinou mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 159/2011 a zaviazalo primátora túto voľbu uplatniť na valnom zhromaždení.

Pokaiľ ide o tender na trolejbusy, bolo to presne naopak a bolo to aj medializované, že primátor Ftáčnik bol prvý, kto povedal, že pokiaľ verejná súťaž vygeneruje len jedného uchádzača, bude žiadať zrušenie súťaže. Tento princíp sa v podmienkach mesta uplatňuje už od r. 2012, kedy vždy, pokiaľ to zákon o verejnom obstarávaní umožňuje, sa súťaž zruší, ak sa prihlási len jeden uchádzač a musia sa zmeniť podmienky súťaže. Je však pravdou, že primátor nemohol súťaž zrušiť sám - môže ju zrušiť len vyhlasovateľ, teda Dopravný podnik. Primátor sám požiadal riaditeľa Dopravného podniku o zrušenie súťaže, skôr ako bolo známe stanovisko Európskej komisie. Po stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie bola teda súťaž zrušená, nie však kvôli Európskej komisii.

Pokiaľ ide o nakladanie s náhradnými dielmi, iste chápete, že primátor hlavného mesta popri množstve svojej práce nemôže mať dokonalý prehľad o skladových zásobách Dopravného podniku. Túto informáciu si preverí a potom Vám budeme vedieť poskytnúť stanovisko aj k tejto časti Vášho podnetu.


Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
26. máj 2013

Quakeman

luke+Oliver netrepte sprostosti tieto krytky sa používajú na všetkých súčasných vozidlách a neboli vyrobené za socializmu!!!
12. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

K prvej časti odpovede na súťaž na vozidlá zo dňa 7. 5. 2013 pripájam aj odpoveď na druhú časť Vášho podnetu, ktorý sa týkal vyraďovaných súčiastok v DPB, a.s.

Na základe podnetu bolo v Dopravnom podniku vykonané mimoriadne šetrenie, ktorým bolo zistené, že vyradené staré náhradné diely, ktoré boli nepoužiteľné a neodpredateľné, boli v roku 2012 vyradené zo skladových zásob a následne zlikvidované v zbernom dvore DPB, a.s.
Išlo o dlhodobé nepohyblivé komponenty tzv. ,,ležiaky", nachádzajúce sa na sklade v enormnom počte, pričom boli nepoužiteľné pre výrobnú chybu (zle vylisované dierky, praskliny, a pod.) Z uvedeného dôvodu boli tiež neodpredateľné. Napriek tejto skutočnosti si Dopravný podnik napr. časť krytov ponechal najmä kvôli historickým účelom. Zlikvidoval len to, čo bolo jednoznačne nepoužiteľné.

Vyradený a likvidovaný materiál bol do informačného účtovného systému zavedený pri jeho implementácii dňa 12.3.1998. Z toho vyplýva, že bol nadobudnutý min. pred 15-timi a viac rokmi. Posledný pohyb na sklade u vyraďovaných položiek bol v apríli r. 1999.

Nakoľko u tohto tovaru už nie je možné realizovať žiadne reklamačné konanie, ani zistiť spätne dodávateľa, dňa. 16.11.2012 na zasadnutí vyraďovacej a likvidačnej komisie DPB, a.s. bol vypracovaný návrh na vyradenie nepotrebných zásob. Tento návrh bol dňa 27.11.2012 schválený predstavenstvom DPB. a.s. Následne dňa 28.12.2012 vyraďovacia a likvidačná komisia DPB, a.s. rozhodla už z vyššie uvedených dôvodov o fyzickej likvidácii v zbernom dvore.

Informácia o vyhadzovaní prevodoviek a kardanov na električky sa nepotvrdila.

O dôvodoch a spôsobe vyradenia a likvidácie nepotrebných zásob generálny riaditeľ a predseda predstavenstva DPB, a.s. osobne informoval primátora hlavného mesta.


Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
12. jún 2013

Jozef

hmmm, kupit na sklad cely niekolko kubikovy kontajner zle vylisovanych smeroviek a prist na to po 15tich rokoch, tomu sa povie terno...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania