Les pod hradzou smerom Berg

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Skladka odpadu v lese

25. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ktorý sme dali preveriť na referát ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie. Pozemok, na ktorom sa skládka nachádza, je na území mestskej časti Petržalka. Váš podnet sme preto preposlali na vyriešenie kompetentným tejto mestskej časti.

S pozdravom,

Tomáš HALÁN
hovorca

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Tel.: +421 2 5924 6245
Fax.: +421 2 5292 0003
Mobil: +421 902 051 743
e-mail: [email protected]

www.staremesto.sk
www.facebook.com/staremesto.sk
26. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
lokalita, na ktorú poukazujete nie je v správe mestskej časti. Nakoľko v súčasnosti z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nie je možné nájsť miesto skládky, ihneď po zlepšení počasia presne identifikujeme miesto, kde sa nachádza a upozorníme vlastníka príp. správcu pozemku, aby vykonal nápravu.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
[email protected]
www.petrzalka.sk
27. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Lesy SR

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania