Bilbord v dezolátnom stave

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Vyriešený
meno
Ružinov - Prievoz 17. októbra 2016

Dobrý deň,

Na Kladnianskej ulici po ľavej strane pri ZŠ sa už dlhé roky nachádza bilbord, ktorý je v dezolátnom hrdzavom stave. Na "bilborde" nebola reklama ani nepamätám preto si myslím, že by bolo najlepšie jeho odstránenie. Prípadne vyzvať majiteľa reklamnej plochy o jej opravu.

Ďakujem

02. november 2016

Ružinov - Prievoz

Foto z google rok 2014 máme koniec 2016 a žiadna zmena. Ak ma pamäť neklame reklamu som tam nevidel možno už aj 20 rokov tak k čomu to tu slúži?
17. november 2016

Ružinov - Prievoz

Dobry den kancelária starostu,
Prešiel mesiac od zadania podnetu a žiadna odpoveď verím, že to je z dovodu zisťovania komu tento "bilbord" patrí a, že čoskoro bude minulosťou kazdopadne prikladám aktuálne foto ako sa nemení len viac a viac hrdzavie. Ďakujem za riešenie v prípade ak by trebalo pomôcť dajte vedieť karbosku mám k dispozicii.
21. november 2016

Odpoveď samosprávy

Mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o z n a m u j e,
že nemá možnosť kontaktovať vlastníka stavby, pretože stavba nie je označená podľa § 86 ods. (4) stavebného zákona, cit.: „Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.“

Stavebný úrad môže povoliť odstránenie nelegálnej stavby neznámeho vlastníka podľa § 88 ods. (7) stavebného zákona, cit.: „Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. (2) pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. (1) písm. a) až c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe alebo záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona. Stavebný úrad a) ak vlastník reklamnej stavby nie je známy, vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia“.
kancelária starostu
15. júl 2017

Ružinov - Prievoz

Vyriešené ďakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania