Koše

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Kornélia Pazderková 03. novembra 2016

V oblasti zelených plôch Miletičovej (pri kúpalisku Delfín) sú niektoré kontajnere ohradené klietkou. Iné nie, je tam večný neporiadok, vyhádzané veci, ľudia, ktorí vyberajú tieto veci, no následne ich nedajú naspať. Koše sú večne preplnené. V okolí je veľmi často porozbíjané sklo, čo stažuje situáciu prechádzajúcim autám a psíkom. Nedali by si sa aj tieto koše oplotiť, ohraničiť? Problémové koše sa nachádzajú cca v oblasti pri Miletičovej 55. Ďakujem

21. november 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.
Ak má bytový dom umiestnené kontajnery na verejnom priestranstve, vlastnici (správca) sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok podľa § 4 ods. (2) VZN mestskej časti Ružinov č.1/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku, nakoľko: „každá fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo inému umožní spôsobiť znečistenie alebo iný neporiadok, ktorý má vplyv na vzhľad, či prostredie mestskej časti“.
Oplotenie kontajnerového stojiska je na rozhodnuti vlastnikov bytov, ktorym stojisko patri. Výstavbu stojiska si financuju sami. Stojisko kontajnerov je drobná stavba a je charakterizovaná v § 139b ods.(5) písm. a) stavebného zákona ako zariadenie na nádoby na odpadky, ktoré má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, pre ktorú je stavebník povinný splniť ohlasovaciu povinnosť. Je potrebne mat doriešené majetko-právne vzťahy k pozemku pod kontajnermi.

kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania