Nepovolený reklamný pútač?

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 04. apríla 2013

Je táto haraburda vôbec povolená? Kto to povolil a komu to patrí? Treba to urýchlene odstrániť!

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) § 60 ods. 9: .....pri ceste sa nesmú umiestňovať veci,...... ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky......

10. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
reklamné zariadenie stavebný úrad povolil spoločnosti CRESCO POPPER INVESTMENT, a.s. na pozemku parc. č. 2780, k.ú. Petržalka (Krásnohorská ul.) rozhodnutím č. UKSP-6763-TJ/10,11 Ko zo dňa 2.6.2011, na dobu podľa platnosti nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku. Stavebníka sme požiadali, aby ho udržiaval v dobrom stave alebo, ak už nie je dôvod na jeho užívanie, aby ho odstránili.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
01. máj 2013

Matúš Valter

Ten pútač mal reklamu na Slnečnice - obytný komplex. Jedného pekného letného večera ho otrhala letná búrka a odvtedy je v takomto stave. Nechápem, prečo samospráva z vlastnej iniciatívy nerieši odstránenie / obnovenie reklamy...
27. máj 2013

Anonymný užívateľ

Po tej ohyzdnej konštrukcii ostala už iba burina, problém vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania