Choré a popadané stromy v lese nad Kuklovskou

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Zaslal: Jan Nowak, 27. novembra 2016

Les nad Kuklovskou ulicou je v katastrofálnom stave. Desiatky stromov (k stovke) je popadaných úplne, alebo padnutých a visia na konároch iných stromov. Ohrozujú na zdraví a živote ľudí, ktorí sa v lese pohybujú a chorobami, ktorými sú napadnuté, ohrozujú aj stojace stromy, a tak ohrozujú zvyšok lesa. Majiteľ zo zákona má povinnosť sa o les riadne starať (vlastníctvo zaväzuje). Keď padajúci strom niekomu ublíži, majiteľ, dúfam, bude braný na plnú zodpovednosť a slová ľútosti budú povedané neskoro. Uvítal by som, a určite nie som sám, keby les dal do poriadku - tak, aby bol bezpečný pre ľudí, ktorí sa v ňom pohybujú. Vytínajú sa tu iba zdravé a krásne stromy, choré a padnuté sa nechávajú ležať.
Poznámka: Reálne riziko, že majiteľ les vyrúbe a rozparceluje (podobne ako iný majiteľ pod Slavínom)!

30. november 2016

Odpoveď samosprávy

Vlastníci predmetných lesných pozemkov boli zo strany MÚ MČ Bratislava-Devín ešte v roku 2015 listom upozornení na nebezpečné stromy na svojich pozemkoch a zároveň na svoju zodpovednosť za prípadné škody na majetku, zdraví a životoch v zmysle platných právnych predpisov.

RNDr. Peter Krempaský
referent ŽP
MÚ MČ Bratislava-Devín
30. november 2016

Jan Nowak

Vy žartujete? Poslali ste list a tým to pre Vás skončilo? Myslíte si, že sa vyviníte z toho ak sa niekomu niečo stane a tým to pre Vás zhaslo? Nevyvinuli ste žiadne úsilie na to aby sa nebezpečná situácia riešila. To, čo ste spravili je alibizmus najvyššieho stupňa. Naviac - Kuklovská ulica je Karlova Ves a nie Devín, tak čo... Radosť na takom úrade pracovať.
31. august 2018

Jan Nowak

Od tej doby padlo viac stromov, viac stromov je vyschnutých a visia v konároch iných stromov. Majetok zaväzuje!

Mám však obavu aby sa majiteľ nerozhodol pre liečbu lesa a nevyťal celý (svoj) les a nerozparcoval ho na parcely a nezačal s výstavbou. Takéto niečo by nebolo v Bratislave prvý raz. To, že to nie sú stavebné parcely (zatiaľ), neznamená, že po príslušných aktivitách sa zrazu stavebnými parcelami nestali.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania