Zeleň - zrezávanie stromov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 09. apríla 2013

Zaujímalo by ma ako je to zo zeleňou, ktorá rastie v objektoch železníc a v blízkosti zahradkárskej osady. Takto dopadne každučký jeden strom, ktorého kmeň má dostatočnú hrúbku bez toho, aby bolo vidno, že by bol predom označený značkou ako povolenie na výrub. O spúšť čo zostane po výrube sa už nikto nestará. Konáriky už asi nepotrebujú. Na druhom obrázku - takto daná zeleň končí. V pieckach zahradkárov.

17. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ dráhy povinný trvalo zabezpečovať obvod dráhy a priechodný prierez dráhy v stave, ktorý neohrozuje dráhu a jej súčasti, ani dopravu na dráhe, a predchádzať ohrozeniam prevádzky dráhy. Na tento účel je prevádzkovateľ dráhy oprávnený, aby okliesnil alebo odstránil v nevyhnutnom rozsahu prekážajúce stromy a kry a odstránil spadnuté stromy, kamene a predmety, ktoré sú ohrozením prevádzky dráhy alebo niektorej jej súčasti alebo ohrozením bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe. Podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. - o ochrane prírody a krajiny ten, kto chce z uvedeného dôvodu vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu. Na takýto výrub sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody ani označenie stromov orgánom ochrany prírody.

Železnice SR oznámili úmysel vykonať čistenie obvodu dráhy od náletových kríkov a drevín v úseku Bratislava hlavná stanica – Bernolákovo, Bratislava hlavná stanica – Svätý Jur, Bratislava Rača – Bratislava Východ v zmysle uvedených ustanovení našej mestskej časti ako orgánu štátnej správy vo veciach ochrany drevín dňa 25.09.2012. Pracovník nášho odd. životného prostredia vykonal dňa 15.04.2013 obhliadku miesta čistenia obvodu dráhy. Na miestach uskutočneného výrubu drevín sa nachádzali len drobné zvyšky drevnej hmoty – konáre. Prevádzkovateľa dráhy sme vyzvali na dočistenie, ktorý telefonicky prisľúbil, že to bezodkladne zariadi u svojho dodávateľa.

Pokiaľ sa týka využitia drevnej hmoty, táto je majetkom vlastníka pozemku a ten aj rozhoduje o jej ďalšom nakladaní.

S pozdravom

Ing. Jana Pešková
prednostka miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Rača
27. máj 2013

jana

Anonymnemu uzivatelovi nejako nesedia datumy na fotkach, najprv nasiel narubane drevo a tri dni na to odpileny strom ??
04. jún 2013

anna

je viedieť pani Jana, že si zakladáte na dôležitých veciach...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania