Nová herňa

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený

herňa pri detskom ihrisku a asi 50 m od dvoch materských škôl na Martinčekovej ul.

11. apríl 2013

Marek

aky je s tym problem podla vsetkeho kedze tam sa nachadza bolo vydane povolenie
11. apríl 2013

logoped

Svinstvo
21. apríl 2013

miro

peniaze nesmrdia
25. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, ku ktorému uvádzame:
oblasť hazardných hier v právnom poriadku upravuje zákon č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 10 ods.5 upravuje pôsobnosti obce a v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy je obcou hlavné mesto SR Bratislava. Taktiež uvedený zákon povoľuje prevádzkovanie herní vo vzdialenosti 200 m od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež. Z toho vyplýva, že súhlas so zriadením uvedenej herne vydalo hlavné mesto. Mestská časť nemá v súčasnej dobe právomoc ovplyvniť zriadenie takejto prevádzky, napriek tomu, že s tým nesúhlasí. Už v minulosti sme žiadali, aby došlo k zmene legislatívy, aby mestské časti mali možnosť regulovať, kde herne budú, pretože tiež sa nestotožňujeme s tým, že ich je toľko a kde sú umiestnené. Zatiaľ k zmene legislatívy nedošlo.Tatiana Baáriová, kancelária starostu
07. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Odstúpili sme ho na príslušné oddelenie, ktoré preverí Váš podnet a potom Vám budeme vedieť odpovedať.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
16. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet vo veci novootvorenej herne v objekte Rotunda na Martinčekovej ulici.

Podľa § 22 ods. 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) obec udelí individuálnu licenciu žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie podmienok ustanovených v tomto zákone (§ 20). Ide o obligatórne ustanovenie zákona, tzn. že obec je povinná žiadateľovi individuálnu licenciu udeliť. Licencia je v zmysle zákona udeľovaná na základe žiadosti prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov vždy na obdobie 1 kalendárneho roka. Po splnení zákonom stanovených podmienok je obec povinná do 15 dní od predloženia úplnej žiadosti individuálnu licenciu na výherné prístroje udeliť. Mesto nemá možnosť obmedziť prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov v čiastočnom rozsahu (počet výherných prístrojov, ulica, prevádzka, mestská časť a pod.).

Pripomienky hlavného mesta k schvaľovanej novele zákona o hazardných hrách, v ktorých sa požadovalo zapracovať do zákona možnosť obce obmedziť všeobecne záväzným nariadením prevádzkovanie hazardných hier aj na časti územia, na konkrétnych uliciach, resp. v jednotlivých objektoch (historické centrum, pamiatkové objekty, blízkosť cirkevných objektov a pod.), neboli akceptované.

Musíme konštatovať, že umiestnenie tejto herne v blízkosti detského ihriska a materských škôl je v súlade so zákonom o hazardných hrách, ktorý v § 35 ods. 11 umožňuje prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry aj vo vzdialenosti do 200 m od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ak sú umiestnené v herni.

Novela zákona účinná od 01.01.2013 umožňuje obci prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví, že nie je možné prevádzkovať na jej území zákonom vymedzené druhy hazardných hier za predpokladu, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce (t.j. obyvateľov Hlavného mesta SR Bratislava), ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Obmedzenie hazardných hier však môže byť len celoplošné a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách.


Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
23. jún 2013

Jaroslav

vvse je podle zakona, nevidim problem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania