Výtlky na Vlárskej

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 11. apríla 2013

Na začiatku Vlárskej ulice pri obchode Tesco sa nachádza niekoľko veľkých a hlbokých výtlkov.

07. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Ďakujeme za Váš podnet. Samospráva hlavného mesta venuje mimoriadnu pozornosť oprave povrchov ciest v meste, čoho dôkazom sú jednania zastupiteľstva na ktorých sa schválili mimoriadne finančné prostriedky na tento účel, a taktiež dohoda so samosprávnym krajom, ktorý sa bude spolupodieľať na týchto opravách, ale aj rokovanie s vládou SR, ktorá tiež vyčlení mimoriadne finančné prostriedky pre samosprávy. Výtlky sa opravujú priebežne, už odkedy to umožňujú poveternostné podmienky, podľa časových možností a dôležitosti závady. Priebežný zoznam opravovaných komunikácií denne zverejňujeme na stránke mesta www.bratislava.sk - Samospráva opravuje výtlky (link: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11036156).

Nemenej dôležitým prvkom sú financie, ktoré by boli potrebné na celkovú rekonštrukciu ciest, avšak ani po príspevku vlády a VÚC nepostačujú, preto nie je možné opravovať všetky výtlky tzv. technologickým spôsobom. V havarijnom stave, v akom sa ocitli cesty v meste, bolo treba urýchlene zaplátať najväčšie diery, aby nedochádzalo k ujmám na zdraví alebo na majetku. Na operatívne riešenie havarijnej situácie mesto investovalo takmer 130 tisíc Eur a za prvé 4 mesiac tohto roka sa opravilo 8500 výtlkov.

Od tohto týždňa sa intenzívnejšie začnú realizovať komplexnejšie - tzv. technologické opravy, ktoré sú drahšie a časovo náročnejšie. Mesto už ukončilo zameriavanie a pasportizáciu úsekov, ktoré je potrebné opraviť frézovaním a kladením nových asfaltových vrstiev vozovky. Niekde pôjde len o menšie opravy so zarezávaním, niekde o rozsiahlejšie opravy celých úsekov.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
28. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

výtlky na Vlárskej už boli opravené v 21. týždni.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania