Dlhodobo neočistený chodník- Bratislava Ružinov Mlynské Nivy 45

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Erika 16. januára 2017

Dobrý deň ,

rada by som podala podnet ohľadom chodníka na ulici Mlynske Nivy 45 - vedúci od kruhového objazdu Plynarenská po Billu. Od jesene 2015 je tam neodprataný chodník od lístia , tento rok tam napadala dalšia vrstva lístia. Hrozí tam nebezpečenstvo pošmyknutia v prípade dažďa/snehu.

Za riešenie môjho podnetu vopred ďakujem.

19. január 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za Váš podnet. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Dodržiavanie uvedeného zákona je v kompetencii kontrolórov čistoty príslušnej mestskej časti.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
20. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.
Komunikácia Mlynské Nivy 45 je vo vlastníctve a v správe obce Bratislava. V zmysle Štatútu hl. mesta SR Bratislavy Čl. 73 “Pôsobnosti hlavného mesta v oblasti pozemných komunikácií” písm. e) vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami I. a II. triedy ( Mlynské Nivy – komunikácia II. triedy) písm. p) zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy. Z vyššie uvedeného Magistrát hl. mesta SR Bratislavy zodpovedá za stav komunikácií, ktoré sú v jeho vlastníctve a v priamej správe

kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania