Káble a sieťové rovzody.

Zodpovednosť za riešenie: Mestské Lesy

V riešení
meno
Tomáš 13. januára 2017

Na základe doporučenia (tel.rozhovor) Ing.Havránekovej Kataríny z MU BANM - Oddelenie územného konania a staveb.poriadku,chcem nahlásiť problém týkajuci sa káblových rozvodov v lokalite Mestské lesy v Bratislave,v časti(v smere) od areálu Pod Horárňou Krasňany - Tabule - rázcestie u Slivu,kde je už niekoľko mesiacov zrealizovaný káblový rozvod nie na stĺpoch,ale v korunách stromov a kríkov.V lokalite "Tabule" je cca len 1,5m na zemou ponad lúku.Podľa vyjadrenia MLB ide "LEN" o telefónny kábel,napojený do rekonštruovaného objektu (bez označenia),v časti u Slivu.
Smie byť akýkoľvek káblový rozvod realizovaný(uchytený) v korunách stromov s prevIsom cca 1,5m nad úrovňou terénu v rekeačnej lokalite ?

19. január 2017

Odpoveď samosprávy

Mestské lesy kontaktovali zodpovedných pracovníkov za rekonštrukciu areálu u Slivu. Jedná sa o káblový rozvod. Problém s káblom bude odstránený po tom, ako bude daná lokalita sprístupnená pre vysokozdvižnú plošinu.

Znášiková J., MLB
27. apríl 2017

Tomáš

Sieťové rozvody a káble.

Mestské lesy v Bratislave dňa 19.01.2017 kontaktovali pracovníkov z rekonštruovaného areálu u Slivu,zodpovedných za situáciu "Sieťové rozvody" v MLB - časť Tabule a okolie.
S priloženej foto - dok.(26.04.2017) vidieť,že k žiadnej náprave a odstráneniu problému "Sieťové rozvody" ani po cca 3 mesiacoch nedošlo.
Situácia sa zhoršila a kábel,nainštalovaný nie v súlade s predpismi a normou je v súčasnosti trvalou hrozbou pre návštevníkov MLB.
Prečo ?!!!
25. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

opätovne sme vyzvali danú spoločnosť na odstránenie kábla, rovnako aj príslušnú firmu, ktorá poskytuje telekomunikačné služby. Veríme, že kábel v dohľadnom čase odstránia.
Kto? Mestské lesy
Kedy? 3. štvrťrok 2019

Marek Páva, Mestské lesy v Bratislave

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.