Neodhŕňaný sneh na chodníku a prechodoch na Košickej

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
go-ok OZ 16. januára 2017

Chceli by sme poukázať na neodhŕňanie napadaného snehu (a to nielen tento rok), na chodníku a priľahlých prechodoch pre chodcov na Košickej ulici.

24. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) za odstrňovanie shenu a ľadu z chodníkov sú zodpovední vlastníci a správcovi priľahlých nehnuteľností.

§ 9 ods. 2 zákona:

Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania